Workshops

Foto ©Försvarsmakten/Joel Thungren

"Regntunga skyar" SOM-bok

Foto ©Försvarsmakten/Joel Thungren

Artikel The Dynamics of Military Skills...

Foto ©Försvarsmakten/Joel Thungren

Uppdrag veteran – om svenska militära utlandsveteraner

Foto ©Försvarsmakten/Joel Thungren

Uppdrag-böcker

Foto ©Försvarsmakten/Joel Thungren

Scandinavian Journal of Military Studies

Foto ©Försvarsmakten/Joel Thungren

CSMS Erfarenhetsforum

Foto ©Försvarsmakten/Joel Thungren

Samverkan

Foto ©Försvarsmakten/Joel Thungren

Nordic Association for Research on Military Profession

Foto ©Försvarsmakten/Joel Thungren

Bengt Abrahamsson – priset

Foto ©Försvarsmakten/Joel Thungren

EYE

15 minutes with Arthur Holland Michel, author of "Eyes in the Sky"

Link to the interview: Eyes in the Sky

In this interview, assistant professor of military technology at the Royal Danish Defence College Andreas Graae interviews Arthur Holland Michel, author of "Eyes in the Sky" about the latest developments within drone technology, surveillance and warfare. The interview is part of a series of "15 minutes with...", hosted by Scandinavian Journal of Military Studies (SJMS), a peer-reviewed, open-access academic journal dedicated to military and security studies.

An audio only download version of the interview

SJMS article referenced in the interview

The SJMS article archive

84406_20161117_joethu01_SWENEX_JPG_3 - Kopia

Erfarenhetsforum Samverkan 2021

I en serie utforskande samtal bjuds du under 2021 in till att tillsammans med andra i skrift och samtal reflektera över – och dela med dig av – dina erfarenheter av olika samverkan- och samarbetssituationer. Syftet med forskningsprojektet är att utforska olika perspektiv på samverkan i civila och militära organisationer. Målet är att med utgångspunkt i deltagarnas egna erfarenheter ta fram ett kunskapsunderlag användbart både för den enskilde och för organisationen. Med hjälp av konkreta exempel identifieras frågor för fortsatt forskning och kunskapsutveckling.

För mer information om CSMS Erfarenhetsforum Samverkan läs här.


SOM_Milita¨r_Polis

Allmänheten vill se ett ökat samarbete mellan polis och militär

Allmänheten vill se ökat samarbete mellan polis och militär. Den grova brottsligheten uppfattas numera som ett av de viktigaste samhällsproblemen av svenska folket, och nästan 80 procent vill att Försvarsmakten ska kunna stödja polisen i det arbetet. Men frågan är känslig... I Officerstidningen nr 5, 2021 gör forskaren vid CSMS Karl Ydén en analys utifrån den senaste SOM-undersökningen.

Här kan du ladda ner en PDF

Här kan du läsa artikeln i Officerstidningen, nr 5 (2021)

Aktiviteter

Konferens2020

Konferens Modern Militär Professionalism 2022

CSMS planerar för att genomföra konferensen Modern Militär Professionalism under 2022. Det rådande omvärldsläget till följd av COVID-19 innebär att det nu inte finns några fastställda datum för konferensen men vi återkommer med mer information så fort vi vet mer. Vi vill också passa på att tacka alla de som på olika sätt visat intresse för att medverka vid konferensen och hoppas att ni har möjlighet att delta när vi återkommer med en ny inbjudan och ett uppdaterat program.

76701_20151123_joethu01_arvidsjaur_repetiotionsîvning_165

Scandinavian Journal of Military Studies

The Scandinavian Journal of Military Studies (SJMS) är en open access peer-review journal som publiceras via Scandinavian Military Studies. Arbetet med SJMS sker i ett nära samarbete mellan Kungliga Danska Försvarshögskolan, Norska Försvarshögskolan, Centrum för militära studier vid Köpenhamns universitet och Centrum för Studier av Militär och Samhälle. För mer information se SJMS hemsida https://sjms.nu/.