20180606_Bezmah01_Beredskapskontrol_HV_570
Från Uppdrag Militär

"Det är det första ackordet du kan välja, allt annat är konsekvenser” av Bo Göranzon

Bo Göranzons perspektiv är kunskapsteoretiskt och kapitlet tar avstamp i ett citat av Joseph Conrad: ”Konsten ska lära dig att se”. I texten behandlas för militärt yrkeskunnande centrala begrepp som betydelsen av erfarenhet, regler och regelföljande, kombinationsintelligens och det mänskliga omdömets relation till artificiell intelligens.

81090_20160604_joethu01_BALTOPS_38 Joel Thungren (Försvarsmakten)

Utdrag ur artikeln:

Konsten ska få oss att se spänningar mellan olika perspektiv. Konsten ska inte föra fram eller förstärka en viss moralisk ståndpunkt. Detta är temat i förordet till Joseph Conrads roman Negern på Narcissus där han säger:

”Min uppgift som jag försöker uppfylla är att med det skrivna ordets kraft få dig att höra, få dig att känna – det är framförallt att få dig att se. Detta – och inget annat, det är allt.”

Konstnären ger den verklighet han beskriver en intensivare framtoning. Han griper verkligheten och skapar om den så att var och en som tar del av vad han skapat säger sig: Så är det, jag känner igen vad jag alltid vetat men inte haft ro och allvar nog att stanna kvar vid. Eller kanske tvärtom: Detta är för mig en ny erfarenhet som jag tar med mig. Den ger mig möjlighet att kasta nytt ljus på invanda schabloner och utveckla min fantasikänsla.

Reflektion är inte alltid en process i harmoni och balans. Den kan uppstå efter ”grundkänning” som Joseph Conrad beskriver så här:

”Tänk er att man satt en karl att med förbundna ögon köra en flyttvagn på dålig väg. Jag kan försäkra er att jag både rös och svettades över mitt upp-drag. Det är ju så att det för en sjöman står som den oförlåtliga synden att få grundkänning med ett fartyg som under hans vård antas hålla sig flott hela tiden. Det är kanske ingen annan som märker något men man glömmer aldrig stöten, förstår ni. Det är en stöt rätt i hjärtat. Man kommer ihåg den, man drömmer om den, man vaknar på natten och tänker på den – åratal efteråt – och blir ömsom varm och kall över hela kroppen.”

Artikeln kan laddas ner här. Publicerad i boken Uppdrag Militär (2018, CSMS)

81187_20160604_joethu01_BALTOPS_92 Joel Thungren (Försvarsmakten)

Bo Göranzon är professor emeritus i Yrkeskunnande och teknologi vid KTH; seniorprofessor inom samma forskningsområde vid Linnéuniversitetet; Life Long Visiting Fellow vid Clare Hall College, Cambridge University, UK. Under perioden 1960–1972 matematiker vid Uppsala Universitet, operationsanalytiker vid FOA samt systemutvecklare av time sharing-tekniken – en innovation av General Electric. Yrkeskunnande och teknologi etablerades som forskningsområde genom publiceringen av avhandlingen The Practical Intellect, Springer Verlag/UNESCO, 1993 (nyutgiven 2009 av Santérus Academic Press i svensk och engelsk version). Göranzon är en av grundarna till Dialogseminariet, som inrättades 1985; ansvarig utgivare av tidskriften Dia-loger, årets kulturtidskrift 1996. Essän ”Dialogseminariet – ett laboratorium för det analogiska tänkandet” ingår i Årsbok 2004 för Konstnärligt FoU, Vetenskapsrådet.

downloadSJMS_logo_black_fulErgomas02_Things_logo_darkImage 3
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Csms använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.