628154

Erfarenhetsforum

CSMS Erfarenhetsforum är en strukturerad mötesform för insamling av empiri till olika forskningsprojekt men också en metod för att arbeta med erfarenhetshantering och utveckling av yrkeskunnande i en organisation.

En kort beskrivning av hur CSMS arbetar med Erfarenhetsforum

Ett erfarenhetsforum är en strukturerad mötesform där deltagarna reflekterar över svårbedömda situationer och systematiskt skriver om sina erfarenheter över tid. Sättet att arbeta kan användas i både utbildnings- och forskningsprojekt. En utförligare beskrivning av metoden finns bland annat i boken Uppdrag Utland - Militära exempel från internationella uppdrag (2007) och i kapitlet "Om att bli erfaren genom andras exempel" i boken Uppdrag chef – åtta militära chefers erfarenheter från internationella operationer (2011).

346653

En bärande idé i arbetssättet är att genom deltagarnas egna skrivande få fram väl beskrivna exempel på erfarenheter inifrån en viss yrkespraktik. Dessa beskrivningar tjänar i nästa steg som utgångspunkt för systematisk reflektion och analys. I Försvarsmakten har metoden använts sedan 1999 för att bland annat kartlägga och sprida erfarenheter gjorda i internationell tjänst. Arbetsformen har också använts för att utforska officerares möten och erfarenheter av ny teknologi.

Tidigare genomförda projekt har dokumenterats bland annat i Dialoger om yrkeskunnande och teknologi red. Peter Tillberg (2002), samt i antologiererna Uppdrag utland – militära exempel från internationella uppdrag (2007) Spelplats – yrkeskunnande och teknologi (2002) samt Exempel – yrkeskunnande och teknologi (2003).

Resultat från genomförda projekt redovisas också kontinuerligt på CSMS internationella konferenser vilka genomförts på Dramaten 2008, på Kungliga Tekniska Högskolan 2012, 2015 och 2017, 2018, 2019 Södertörns högskola 2013 och 2022.

Om du vill veta mer om hur ett erfarenhetsforum och dialogseminarier går till, se exempel i tidigare antologier av CSMS. (Nedanstående böcker kan laddas hem från www.csms.se)

Uppdrag Veteran – om svenska militära utlandsveteraner (2020) Victor Tillberg, L; Tillberg, P; Naeve-Bucher, U; Svartheden, J. Stockholm: CSMS/Svenskt militärhistoriskt bibliotek.

Uppdrag Afghanistan – bilder och berättelser från en internationell insats (2016) Tillberg, P; Victor Tillberg, L; Svartheden, J; Rahmström, B; Hildebrandt, J. Stockholm: CSMS/Svenskt militärhistoriskt bibliotek.

Uppdrag Chef – åtta militära chefers erfarenheter från internationella operationer (2011) Victor Tillberg, L & Tillberg, P. Stockholm: CSMS/Svenskt militärhistoriskt bibliotek.

Uppdrag utland – Militära exempel från internationella uppdrag (2007) Tillberg, P; Svartheden, J; Engstedt, D; Stockholm: Försvarshögskolan/Svenskt militärhistoriskt bibliotek.

20150911_matnys02_HKV_ny_OB_MicaelByden_presskonf_198 Foto ©Försvarsmakten/Mats Nyström
downloadSJMS_logo_black_fulErgomas02_Things_logo_darkImage 3
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Csms använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.