DSC_7621

CSMS Konferenser

CSMS arrangerar regelbundet konferenser i syfte att främja utbytet av erfarenheter mellan forskare och praktiker. På konferenserna presenteras bland annat det forsknings- och utvecklingsarbete som genomförs vid de olika delprojekten på CSMS.

Nästa forskningskonferens kommer att genomföras i samarbete med ERGOMAS. Vi träffas i Stockholm den 1-5 Juli 2024 och information om konferensen finns här:

We are pleased to announce the 17th biennial ERGOMAS conference will take place 1-5 July 2024 in Stockholm Sweden as a collaboration between ERGOMAS and the Swedish Centre for Studies of Armed Forces and Society.17th ERGOMAS Conference 1-5 July 2024 

in Stockholm Sweden 

 in Collaboration with the Swedish Centre for Studies of Armed Forces and Society 

 A “New Security Landscape” in Europe? 

Challenges and Consequences for Military and Society

For many countries, the deteriorating security situation in Eastern Europe and across the Baltic Sea region has amplified the need to rethink defence strategies, collaborations, and organisation. Recent developments, such as the Covid-19 pandemic, Russia’s annexation of Crimea and subsequent invasion of Ukraine, along with economic instability, mounting challenges posed by influence campaigns and cyber attacks, along with problems of energy production and supply, have shown that no single alliance, organisation or nation can resolve such complex challenges alone. Recent years have also seen a shift in many countries’ security and defence policies and practices – Sweden and Finland’s decisions to apply for NATO membership being two examples of such change. In addition, countries across Europe and beyond continue to increase defence spending and to seek ways to improve civil defence and popular resilience. 

For research, these developments raise questions about shifting relations between military organisations and their societies, as well as about their impact on technological development, military professionalism, popular support, issues of recruitment and retention, and on emerging forms of defence and security collaborations across national, organisational, and professional boundaries.

 We encourage discussion in these areas, as well as other key topics of research in the military and society domain. The description of each working group, along with the contact information for the working group coordinators can be found at http://ergomas.ch/index.php/working-groups .


ERGOMAS Working Groups include: 

 • Morale, Cohesion and Leadership
 • Public Opinion
 • Mass Media and the Military
 • Gender and the Military
 • Military Profession
 • Civilian Control of the Military
 • Warriors in Peacekeeping
 • Military Families
 • Recruitment and Retention
 • Military and Police Relations
 • Violence and the Military
 • Veterans & Society
 • Military Conflict Management and Peace Economics
 • Critical Military Studies
 • Total Defence Force


More detailed information about ERGOMAS and the Working Groups can be found at the ERGOMAS website: http://www.ergomas.ch/

More information about the Swedish Centre for Studies of Armed Forces and Society (CSMS) can be found at: https://www.csms.se/om-csms   

 

Presentation Formats:

The following types of presentations will be included in the conference:

Individual presentations: Stand-alone oral presentations based on original research or empirical inquiry (15 minutes in length). Note that the provision of the research papers to the conference organizers is not required unless requested by the respective WG coordinator.

Panel presentations: Panels will comprise 4 inter-related oral presentations. Abstracts for panel proposals should contain no more than 4 presentations (with a maximum of 200 words per presentation). The overall panel description, as well as the abstracts and names of the presenters for each component presentation must be included in the submission. 

Practical details:

On Monday, July 1, there will be an opening ceremony with an ice breaker in central Stockholm.

The conference runs from Tuesday 2 July to the afternoon of Friday 5 July in Stockholm.

On Thursday evening there will be a joint conference dinner.

We recommend a hotel near the Stockholm Central Railway Station and Arlanda Express (the airport commute). Since the conference is held during a time when many tourists take the opportunity to visit Stockholm, we recommend that you book accommodation as soon as possible.

Konferenshistorik

2008 genomfördes den första konferensen på temat modern militär professionalism. Bakgrunden var ett identifierat behov att uppmärksamma och belysa militära erfarenheter från internationell tjänst. Den andra konferensen 2012 hade tema yrkeskunnande och chefskap i högre militära befattningar. Fokus 2013 riktades mot erfarenheter från Afghanistan. Målsättning med konferenserna 2015 och 2017 var att belysa och problematisera hur en modern militär profession ser ut och verkar i ett demokratiskt samhälle. 2018 års konferens handlade om att den svenska Försvarsmakten står inför flera utmaningar och olika tankar på hur en modern försvarsmakt ska kunna organiseras presenterades.

2022 års konferens riktade fokus på det nationella försvaret, kriget i Ukraina, NATO och samarbetet med de nordiska och skandinaviska länderna. Delar av konferensen genomfördes som ett samarbete mellan Scandinavian Journal of Military Studies och Nordic Association for Research on Military Profession. Konferensen skedde på Södertörns högskola i Stockholm. Konferensinbjudan och program är publicerat på CSMS hemsida.

Tanken med en återkommande konferens om modern militär professionalism är att erbjuda en arena för dialog och erfarenhetsutbyte för militära praktiker, forskare, beslutsfattare och andra intressenter.

So¨derto¨rn 5

2023

NATO IN THE NORDICS

The conference was organized by the Scandinavian Journal of Military Studies (SJMS) & the Swedish Centre for Studies of Armed Forces and Society (CSMS)

With the Russian invasion of Ukraine in February 2022 and Sweden and Finland’s subsequent historical decisions to apply for NATO membership, nothing in Northern Europe’s security architecture is business as usual. The prospect of Swedish and Finnish NATO membership is imbricated with, among other things, profound implications for NATO Northern strategy and how corporation among the Nordic countries in this new framework might look like – implications, which urgently call for scholarly attention and deliberation by the military studies community. The research front, here represented by both researchers and military practitioners, participated and discusses different themes on the subject.

Find the program here.

The collection of abstracts can be downloaded here.


20200519_antseh01_overflygning_flygvapnet_001

2022

2022 års konferens riktade fokus på det nationella försvaret, kriget i Ukraina, NATO och samarbetet med de nordiska och skandinaviska länderna. Delar av konferensen genomfördes som ett samarbete mellan Scandinavian Journal of Military Studies och Nordic Association for Research on Military Profession. Konferensen skedde på Södertörns högskola i Stockholm.

Se konferensprogram

IMG_1138

2018

2018 står Försvarsmakten inför flera utmaningar. En handlar om att här och nu lösa den uppgift man finns till för. En annan om organisatorisk tillväxt. En tredje utmaning är att utvecklas så att organisationen svarar mot krav och behov både idag – och i framtiden. Detta behöver ske samtidigt som den dagliga verksamheten fortgår utan avbrott. En fjärde utmaning är att göra det nyss nämnda inom ramarna för befintlig budget. Så hur ska formandet av en ny Försvarsmakt gå till? Och hur kan gjorda erfarenheter och nya förutsättningar fogas samman till en fungerande organisation? 

Se konferensprogram

20210504_joethu01_Sydfront_tungtransport_skyttestrid (31)

2017

Hur ser en modern militär professionalism ut i ett demokratiskt samhälle som Sverige? I vår iver att förstå och förutspå en omvärld och framtid som verkar både flyktig och osäker finns risken att vi inte lär av det vi varit med om. Hur man tränar och förbereder sig för det oväntade behöver utforskas med hjälp av nya perspektiv. Därför har årets konferens om Modern militär professionalism två teman: ett är ”Sveriges nya säkerhetspolitiska läge efter Brexit/Trump” och ett annat är ”Försvarsmakt i omvandling – från insatsfokus till nationellt försvar” 

Se konferensprogram

346636

2016

En scen gör det möjligt att sammanföra personer, samtal och tankar som i normala fall inte skulle mötas. ”Uppdrag Afghanistan - bilder och berättelser från en internationell insats” är en dokumentär komposition av autentiska erfarenheter gjorda av soldater och officerare som tjänstgjort i Afghanistan. Vad händer med våra egna perspektiv när vi tar oss tid att uppmärksamma och möta andras erfarenheter? Vilka lärdomar har vi möjlighet att göra? Vilken betydelse ska de få för framtida militära utmaningar såväl nationella som internationella?

Se konferensprogram

20150911_matnys02_HKV_ny_OB_MicaelByden_presskonf_198

2015

Vad innebär modern militär professionalism? Vad ur erfarenheterna från internationella uppdrag är relevant att ta med in i det nya? Vad ska vi med ett försvar till? Frågorna är angelägna och aktuella. Sedan 2008 - då den första konferensen arrangerades - har flera omvärldsfaktorer förändrats. Hotbild, nya säkerhetspolitiska förutsättningar och organisatoriska villkor formar på vilket sätt Försvarsmakten möter och hanterar uppdrag och utmaningar

Se konferensprogram

20200826_antseh01_beredskapsinsats_Gotland_034

2014

Konferensen arrangeras av Centrum för Studier av Militär och Samhälle och vänder sig i första hand till personal vid Försvarsmakten och forskare med intresse för försvarsrelaterad forskning. Syftet är att erbjuda en möjlighet till diskussion utifrån både teori och praktik, denna gång med fokus på förändringar inom Försvarsmakten som berör personalförsörjningen. Under konferensen tas några av de teman upp som är centrala i forskningsprojektet Personalförsörjning och validering inom Försvarsmakten (vid GRI Gothenburg Research Institute, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet)

346659

2013

Militära erfarenheter från Afghanistan – med blick mot framtiden. När konferensen Uppdrag utland 2013 går av stapeln för tredje gången sätts ett av svensk försvarsmakts mest omfattande åtaganden i blixtbelysning – Afghanistan. Vilka erfarenheter har gjorts av de som varit där? Vilka lärdomar bör uppmärksammas? Och vilka kunskaper är värda att ta med sig in i framtiden? Programmet för Uppdrag utland konferensen 2013 är sammansatt för att uppmärksamma angelägna frågor att arbeta vidare med samt att främja idé- och erfarenhetsutbyte mellan militära yrkespraktiker, beslutsfattare och forskare

20161004_Bezmah01_FormedC_ovning_023 (1)

2013

Årets konferens om försvars- och säkerhetsrelaterad forskning genomförs den 23-24 september i Göteborg. Konferensen arrangeras av Centrum för Studier av Militär och Samhälle och vänder sig i första hand till forskare med intresse för försvarsrelaterad forskning samt personal vid Försvarsmakten. Syftet är att erbjuda en möjlighet till diskussion utifrån både teori och praktik, denna gång med fokus på förändringar av HR-funktionen, civilt meritvärde, yrke och validering.

20180724_matnys02_Hv_skogsbrand_Karbole_tisdag_865

2012

Centrum för Studier av Militär och Samhälle bjuder in till en tvådagars försvarsforskningskonferens i Göteborg. En presentation av SOM-institutets årsrapport ” Sverige i krig”  genomförs av forskarna Joakim Berndtsson och Karl Ydén. Därefter presenterar Joakim Dahlman ”Marinens behov av humanvetenskap - erfarenheter från förband och skarpa uppdrag”. Konferensen avslutas av Joakim Berndtsson på temat ”Svenska officerare och privata säkerhetsföretag – karriärmöjlighet eller konkurrent? Internationella insatser och den militära marknaden.”.

Se konferensprogram

uppdrag-utland

2008

I boken Uppdrag utland – militära exempel från internationella uppdrag, reflekterar soldater och officerare över olika svåra situationer de mött i internationella uppdrag. Boken fungerar som en utgångspunkt för konferensen. Studien som erfarenhetsprojektet är en del av är sedan 2001 ett samarbete med Dialogseminariets forskningsmiljö vid Kungliga Tekniska Högskolan, avdelningen för yrkeskunnande och teknologi

Se konferensprogram

downloadSJMS_logo_black_fulErgomas02_Things_logo_darkImage 3
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Csms använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.