20200520_antseh01_overflygning_flygvapnet_010

CSMS Konferenser

CSMS arrangerar regelbundet konferenser i syfte att främja utbytet av erfarenheter mellan forskare och praktiker. På konferenserna presenteras bland annat det forsknings- och utvecklingsarbete som genomförs vid de olika delprojekten på CSMS. Nästa forskningskonferens kommer att genomföras i Stockholm den 30-31 augusti 2023 och information om den finns längre ner på denna sida.

Announcements


Scandinavian Journal of Military Studies & the Swedish Centre for Studies of Armed Forces and Society present:

NATO IN THE NORDICS


Conference 30-31 August 2023, Stockholm

Scandinavian Journal of Military Studies (SJMS) and the Swedish Centre for Studies of Armed Forces and Society (CSMS) are calling for abstracts for a two-day conference in Stockholm on the overall topic “NATO in the Nordics”.

With the Russian invasion of Ukraine in February 2022 and Sweden and Finland’s subsequent historical decisions to apply for NATO membership, nothing in Northern Europe’s security architecture is business as usual. The prospect of Swedish and Finnish NATO membership is imbricated with, among other things, profound implications for NATO Northern strategy and how corporation among the Nordic countries in this new framework might look like – implications, which urgently call for scholarly attention and deliberation by the military studies community.

Organized by the Scandinavian Journal of Military Studies and the Swedish Centre for Studies of Armed Forces and Society, the two-day conference seeks to gather SJMS authors and other researchers in the Scandinavian military studies community and beyond. Under the general topic of “NATO in the Nordics”, we invite abstract on, but not limited to, the following themes:

The military profession, e.g.:

New collaborations and the consequences for the national military professions and professionalism

Human resource challenges in Nordic total defence organisations

New Perspectives on Researching the Military Profession and Leadership

Strategy and operations, e.g.:

Perspectives on NATO strategic opportunities and limitations in the Nordics

The Baltic Sea and the Arctic Region

New avenues of Nordic defense corporation

Logistics and technology, e.g.:

Technological harmonization and interoperability among Nordic defenses.

The role of the market in Nordic defence

Civilian-military integration and collaboration in Nordic defence

Military & Society, e.g.

The Future Roles of Armed Forces in Nordic and Baltic Perspectives

Total defence workforces and the will to defend

Potential infra-Nordic synergies and conflicts

Prospective participants should aim for a 20 minutes presentation and 10 minutes Q & A. All abstracts will be submitted to review by the SJMS/CSMS team before acceptance. Only abstracts/presentations in English are accepted.

Participants without paper are also welcome, subject to attendance number limitations, and we highly encourage Ph.D.-students to participate, with or without paper.

Subject to participant interest, the organizers aim to publish one or more special issues of SJMS based on the presentations at the conference.

Practical information:

Deadline for submission of abstracts (max 250 words) is April 14, 2023. All abstracts should include a short bio of the author, including institutional affiliation. Please send your abstract to jcbb@fak.dk.

Participation in the conference is free, including the optional conference dinner on August 30. Online participation will not be possible.

For more and updated information about the conference visit SJMS homepage. 

The invitation can be downloaded here.

20211027_joethu01_Amf1_NATO_61 Fotograf: Joel Thungren, Försvarsmakten

2008 genomfördes den första konferensen på temat modern militär professionalism. Bakgrunden var ett identifierat behov att uppmärksamma och belysa militära erfarenheter från internationell tjänst. Den andra konferensen 2012 hade tema yrkeskunnande och chefskap i högre militära befattningar. Fokus 2013 riktades mot erfarenheter från Afghanistan. Målsättning med konferenserna 2015 och 2017 var att belysa och problematisera hur en modern militär profession ser ut och verkar i ett demokratiskt samhälle. 2018 års konferens handlade om att den svenska Försvarsmakten står inför flera utmaningar och olika tankar på hur en modern försvarsmakt ska kunna organiseras presenterades.

2022 års konferens riktade fokus på det nationella försvaret, kriget i Ukraina, NATO och samarbetet med de nordiska och skandinaviska länderna. Delar av konferensen genomfördes som ett samarbete mellan Scandinavian Journal of Military Studies och Nordic Association for Research on Military Profession. Konferensen skedde på Södertörns högskola i Stockholm. Konferensinbjudan och program är publicerat på CSMS hemsida.

Tanken med en återkommande konferens om modern militär professionalism är att erbjuda en arena för dialog och erfarenhetsutbyte för militära praktiker, forskare, beslutsfattare och andra intressenter.


Konferenshistorik

20210825_alegus01_KABUL_evakuering_0503 (kopia)-Redigera

2022

2022 års konferens riktade fokus på det nationella försvaret, kriget i Ukraina, NATO och samarbetet med de nordiska och skandinaviska länderna. Delar av konferensen genomfördes som ett samarbete mellan Scandinavian Journal of Military Studies och Nordic Association for Research on Military Profession. Konferensen skedde på Södertörns högskola i Stockholm.

Se konferensprogram

20201018_joethu01_SUSA_P18_26

2018

2018 står Försvarsmakten inför flera utmaningar. En handlar om att här och nu lösa den uppgift man finns till för. En annan om organisatorisk tillväxt. En tredje utmaning är att utvecklas så att organisationen svarar mot krav och behov både idag – och i framtiden. Detta behöver ske samtidigt som den dagliga verksamheten fortgår utan avbrott. En fjärde utmaning är att göra det nyss nämnda inom ramarna för befintlig budget. Så hur ska formandet av en ny Försvarsmakt gå till? Och hur kan gjorda erfarenheter och nya förutsättningar fogas samman till en fungerande organisation? 

Se konferensprogram

20210504_joethu01_Sydfront_tungtransport_skyttestrid (31)

2017

Hur ser en modern militär professionalism ut i ett demokratiskt samhälle som Sverige? I vår iver att förstå och förutspå en omvärld och framtid som verkar både flyktig och osäker finns risken att vi inte lär av det vi varit med om. Hur man tränar och förbereder sig för det oväntade behöver utforskas med hjälp av nya perspektiv. Därför har årets konferens om Modern militär professionalism två teman: ett är ”Sveriges nya säkerhetspolitiska läge efter Brexit/Trump” och ett annat är ”Försvarsmakt i omvandling – från insatsfokus till nationellt försvar” 

Se konferensprogram

20170926_joethu01_Aurora17_Chinook_4

2016

En scen gör det möjligt att sammanföra personer, samtal och tankar som i normala fall inte skulle mötas. ”Uppdrag Afghanistan - bilder och berättelser från en internationell insats” är en dokumentär komposition av autentiska erfarenheter gjorda av soldater och officerare som tjänstgjort i Afghanistan. Vad händer med våra egna perspektiv när vi tar oss tid att uppmärksamma och möta andras erfarenheter? Vilka lärdomar har vi möjlighet att göra? Vilken betydelse ska de få för framtida militära utmaningar såväl nationella som internationella?

Se konferensprogram

20150911_matnys02_HKV_ny_OB_MicaelByden_presskonf_198

2015

Vad innebär modern militär professionalism? Vad ur erfarenheterna från internationella uppdrag är relevant att ta med in i det nya? Vad ska vi med ett försvar till? Frågorna är angelägna och aktuella. Sedan 2008 - då den första konferensen arrangerades - har flera omvärldsfaktorer förändrats. Hotbild, nya säkerhetspolitiska förutsättningar och organisatoriska villkor formar på vilket sätt Försvarsmakten möter och hanterar uppdrag och utmaningar

Se konferensprogram

20200826_antseh01_beredskapsinsats_Gotland_034

2014

Konferensen arrangeras av Centrum för Studier av Militär och Samhälle och vänder sig i första hand till personal vid Försvarsmakten och forskare med intresse för försvarsrelaterad forskning. Syftet är att erbjuda en möjlighet till diskussion utifrån både teori och praktik, denna gång med fokus på förändringar inom Försvarsmakten som berör personalförsörjningen. Under konferensen tas några av de teman upp som är centrala i forskningsprojektet Personalförsörjning och validering inom Försvarsmakten (vid GRI Gothenburg Research Institute, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet)

uppdrag-afghanistan

2013

Militära erfarenheter från Afghanistan – med blick mot framtiden. När konferensen Uppdrag utland 2013 går av stapeln för tredje gången sätts ett av svensk försvarsmakts mest omfattande åtaganden i blixtbelysning – Afghanistan. Vilka erfarenheter har gjorts av de som varit där? Vilka lärdomar bör uppmärksammas? Och vilka kunskaper är värda att ta med sig in i framtiden? Programmet för Uppdrag utland konferensen 2013 är sammansatt för att uppmärksamma angelägna frågor att arbeta vidare med samt att främja idé- och erfarenhetsutbyte mellan militära yrkespraktiker, beslutsfattare och forskare

20161004_Bezmah01_FormedC_ovning_023 (1)

2013

Årets konferens om försvars- och säkerhetsrelaterad forskning genomförs den 23-24 september i Göteborg. Konferensen arrangeras av Centrum för Studier av Militär och Samhälle och vänder sig i första hand till forskare med intresse för försvarsrelaterad forskning samt personal vid Försvarsmakten. Syftet är att erbjuda en möjlighet till diskussion utifrån både teori och praktik, denna gång med fokus på förändringar av HR-funktionen, civilt meritvärde, yrke och validering.

20180724_matnys02_Hv_skogsbrand_Karbole_tisdag_865

2012

Centrum för Studier av Militär och Samhälle bjuder in till en tvådagars försvarsforskningskonferens i Göteborg. En presentation av SOM-institutets årsrapport ” Sverige i krig”  genomförs av forskarna Joakim Berndtsson och Karl Ydén. Därefter presenterar Joakim Dahlman ”Marinens behov av humanvetenskap - erfarenheter från förband och skarpa uppdrag”. Konferensen avslutas av Joakim Berndtsson på temat ”Svenska officerare och privata säkerhetsföretag – karriärmöjlighet eller konkurrent? Internationella insatser och den militära marknaden.”.

Se konferensprogram

uppdrag-utland

2008

I boken Uppdrag utland – militära exempel från internationella uppdrag, reflekterar soldater och officerare över olika svåra situationer de mött i internationella uppdrag. Boken fungerar som en utgångspunkt för konferensen. Studien som erfarenhetsprojektet är en del av är sedan 2001 ett samarbete med Dialogseminariets forskningsmiljö vid Kungliga Tekniska Högskolan, avdelningen för yrkeskunnande och teknologi

Se konferensprogram

Image 3image00202_Things_logo_darkdownloadDefencePosition_1200x630px

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Csms använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies