20180724_matnys02_Hv_skogsbrand_Karbole_tisdag_320

Uppdrag-böcker

CSMS har hittills utkommit med sex böcker i antologiserien Uppdrag. De är baserade på material från CSMS olika Erfarenhetsforum samt intervjuer. Den senaste boken publicerades hösten 2023 och heter Uppdrag Samverkan - Om konsten att samarbeta när det gäller.

Uppdag Samverkan omslag
Uppdag Samverkan framsida

Uppdrag Samverkan - Om konsten att samarbeta när det gäller (2023)

Ett effektivt totalförsvar är beroende av väl fungerande samverkan mellan olika aktörer. Idag används begreppet samverkan som ett magiskt ord. I visioner och regelverk beskrivs samverkan både som en nyckel till framgång och en lösning på komplexa problem. Men hur går samverkan till i praktiken?

I boken berättar rutinerade aktörer från totalförsvarets olika delar om sina erfarenheter av samverkan. Här finns konkreta exempel där yrkesverksamma beskriver hur de ställts inför svåra utmaningar, överväganden och beslut inom ramarna för olika former av krishantering. Uppdrag Samverkan – om konsten att samarbeta när det gäller bygger på ett forskningsprojekt, ”Erfarenhetsforum Samverkan” som under åren 2019–2022 bedrivits vid Centrum för studier av militär och samhälle.

Boken kan laddas ner här som PDF-fil.

Arbetet med en E-bok pågår just nu och engelsk version likaså. Dessa kommer också kunna laddas ner på CSMS hemsida.

Pappersutgåva av boken kan beställas här.

Uppdrag utland – militära exempel från internationella uppdrag

Den första Uppdrag-boken kom ut 2007 och innehåller texter författade av militär personal med fokus på skarpa situationer och utmaningar de mött ibland annat Bosnien, Liberia, Kongo, Kosovo, Georgien, Angola.

Ladda ned

Uppdrag chef – åtta militära chefers erfarenheter från internationella operationer

Kom ut 2011 och är en intervjubok som redovisar internationella erfarenheter från bataljonschefsnivå till Force Commander.

Ladda ned

Uppdrag Afghanistan – bilder och berättelser från en internationell insats

Den tredje boken i en serie antologier som uppmärksammar olika aspekter av militärt yrkeskunnande som kännetecknas av komplexitet. Utkom 2016.

Ladda ned

Uppdrag Militär – Perspektiv på militärt yrkeskunnande

Utkom 2018. I boken bidrar elva olika forskare, utifrån skiftande perspektiv, med sina reflektioner över militär yrkespraktik, dess möjligheter och utmaningar.

Ladda ned

Uppdrag veteran - om svenska militära utlandsveteraner

Publicerades i samband med veterandagen den 29:e maj 2020. Boken innehåller veteraners egna berättelser om livet efteråt. Boken består av intervjuer, bilder och texter av veteraner som reflekterar över vad erfarenheter får för betydelse i arbetslivet.

Ladda ned

Uppdrag Samverkan - Om konsten att samarbeta när det gäller

I boken berättar rutinerade aktörer från totalförsvarets olika delar om sina erfarenheter av samverkan. Här finns konkreta exempel där yrkesverksamma beskriver hur de ställts inför svåra utmaningar, överväganden och beslut inom ramarna för olika former av krishantering.

Ladda ner

Mission Abroad

The first Mission-book was published in 2007 and contains texts written by military personnel focusing on combat situations and challenges experienced in such places as Bosnia, Liberia, Cosovo, Georgia and Angola.

Download

Mission Commander

Published in 2011, Mission Commander is an interview book that accounts for international experiences of leadership from the level of Battalion Commander to the level of Force Commander

Download

Mission Afghanistan

The third book in this series of anthologies highlights different aspects of military professional knowledge characterized by complexity from real-time situations in Afghanistan. Published 2016.

Download
downloadSJMS_logo_black_fulErgomas02_Things_logo_darkImage 3
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Csms använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.