20200514_jonhel11_SWENEX20_Ubat_HmsGotland_2928

Samverkan

CSMS samverkar med olika organisationer och lärosäten. Det primära syftet är att utbyta idéer och skapa nya kunskaper om militärt organiserande och civil-militära relationer.

Här följer några av de organisationer som CSMS för tillfället samverkar med i olika uppdrag:


Scandinavian Military Studies (SMS) är ett nätverk av forskare och militärer som arbetar med frågeställningar som behandlar militär praktik och organisation. I nätverket samarbetar  Centrum för Studier av Militär och Samhälle, Kungliga Danska Försvarshögskolan, Försvarshögskolan i Norge och Centrum för militära studier vid Köpenhamns universitet. SMS har en egen vetenskaplig tidskrift Scandinavian Journal of Military Studies (SJMS). I SJMS publiceras artiklar och monografier med öppen åtkomst .

Nordic Association for Research on Military Profession är ett nätverk med forskare som intresserar sig för olika frågor om militär profession ur ett nordisk perspektiv. Det första gemensamma projektet var att skriva en antologi tillsammans med titeln "Transformations of the Military Profession and Professionalism in Scandinavia".  Boken publicerades 2021 och finns att ladda ner på SJMS hemsida. Nätverket deltar återkommande på CSMS internationella konferenser under rubriken Modern Military Professionalism.

Inter-University Seminar on Armed Forces and Society (IUS), grundades 1960 av Morris Janowitz vid University of Chicago. IUS är ett forum där forskare, militärer och studenter har möjligheter att träffas och utbyta forskningsresultat och kunskaper från militär praktik och civil-militära relationer. IUS har cirka 600 medlemmar från 35 länder. IUS publicerar sedan 1974 vetenskapliga artiklar i  tidskriften Armed Forces & Society.

European Research Group on Military and Society (ERGOMAS) organiserades 1986. ERGOMAS startade som ett europeiskt nätverk för forskare som intresserar sig för olika aspekter och relationer mellan militär och samhälle. Idag kommer medlemmarna från hela världen. Medlemmarna i ERGOMAS träffas regelbundet i olika arbetsgrupper och genomför internationella konferenser vart annat år.

SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. Sedan 1986 har SOM-institutet arbetat tillsammans med forskare inom en rad olika forskningsfält för att belysa opinioner och för att förstå svensk samhällsutveckling. SOM-institutet har från starten haft fokus på svenskars vanor, beteenden, åsikter och värderingar när det gäller samhälle, politik och medier. Den svenska befolkningens uppfattningar om försvars- och säkerhetspolitik undersöks och resultat publiceras i den årliga SOM-boken.

Defence Position stödjer CSMS arbete och forskningsaktiviteter genom att tillgängliggöra forskningsresultat till försvarssektorn och andra organisationer och myndigheter såsom universitet och högskolor. Detta sker genom bland annat olika sorters kommunikationsinsatser och produktion av film, bild och text.

downloadSJMS_logo_black_fulErgomas02_Things_logo_darkImage 3
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Csms använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.