20170425_jimcro01_MALI05_VIPSRRP_DSC2894
Böcker

Resan hem efter insats - Från PTSD till moraliska skador. Red Louise Weibull

Antologin Resan hem efter insats - Från PTSD till moraliska skador (Svenska Soldathemsförbundet, 2022) tar sin utgångspunkt i Svenska Soldathemsförbundets (SSHF) blogg och de inlägg som där gjordes 2019-2021. I bloggen diskuterades psykosociala perspektiv i en fri form där många olika infallsvinklar från utlandsveteraner synliggjordes. Inläggen har ett personligt tilltal och de kan bidra till fördjupning och integrering av ämnen som framförallt är existentiella, andliga och själsliga. I denna antologi publiceras ett urval av de bloggbidrag som SSHF samlade in.

20141022_jimcro01_OP-ORNEN_DSC6508 Jimmy Croona (Försvarsmakten)

Utdrag ur antologin: 

"Odysséen – En veterans långa resa hem av Louise Weibull

Vad har historien om Odysseus strapatsrika äventyr i Odysséen med dagens veteraner att göra? I sin bok Odysseus in America: Combat Trauma and the Trials of Homecoming (2003), lyckas den amerikanska antikenkännaren, forskaren, psykiatrikern och militärrådgivaren Jonathan Shay, med stor trovärdighet argumentera för att Homeros Odysséen sannolikt är en av de tidigaste skildringarna av en krigsveterans försök att komma hem, utöver att vara den mest berömda.

De händelser Odysseus upplever under sin långa resa, är med andra ord långt ifrån endast en räcka kända möten med cykloper, sirener och sjuhövdade monster. Enligt Shay bör dessa istället läsas som metaforer tänkta att i litterär språkdräkt illustrera hemkomstproblematiken. Shay kommenterar vidare att den bitvis ironiska allegorin ofta uppfattas som underhållande av människor som själva inte berörs av problematiken. Shays bok är tillsammans med Odysséen, vida lästa och diskuterade i bokcirklar bland amerikanska veteraner, och som så-dana uppskattade källor till meningsskapande, själv-förståelse och gemenskap. Nedan refereras ett urval av Shays övergripande analys, varefter skeendet i Odysséen återges mer eller mindre direktöversatt.

En viktig skillnad mellan då och nu som Shay inledningsvis lyfter fram, är att många förhållanden vid denna tid inte var lika svartvita. En hjälte under antiken var exempelvis inte alltid någon med entydigt god karaktär. Namnet Odysseus kan t.ex. översättas med ”mannen som hatar”, eller ”han som ställer till problem”. Även vad vi idag skulle beskriva som framträdande narcissistiska drag hos individer var på den tiden varken ovanligt, eller för den delen särskilt socialt problematiskt. Porträtten av både människor och gudar var generellt mer komplext sammansatta."

Svenska Soldathemsförbundets (SSHF) blogg

Här kan antologin Resan hem efter insats - Från PTSD till moraliska skador (red Louise Weibull, 2022) laddas ner.


downloadSJMS_logo_black_fulErgomas02_Things_logo_darkImage 3
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Csms använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.