20201017_bezmah01_Beredskapskontroll_336
Artiklar

Regional civil-militär samverkan: militära och civila perspektiv av Joakim Berndtsson och Peter Tillberg

I denna studie är det framförallt samverkan mellan civila myndigheter och militära organisationer eller enheter på regional och lokal nivå som står i fokus. Civil-militär samverkan är inget nytt begrepp och heller inte något nytt fenomen i Sverige. Vi kan dock se att denna typ av samverkan i ökande grad hamnat i fokus under senare år – inte minst som en följd av den återupptagna totalförsvarsplaneringen.

Utdrag ur rapporten:

"Ett konkret förslag på hur man kan utveckla denna pilotstudie och att närma sig svar på ett antal av de frågor som rests ovan är att inrätta ett ”Erfarenhetsforum totalförsvarssamverkan”[1]. Det är en beprövad och systematisk metod för erfarenhets-överföring som använts kontinuerligt av Försvarsmakten i framförallt arbetet med militärer som tjänstgjort i internationella uppdrag. Arbetsformen ger en möjlighet att utveckla en djupare förståelse av samverkan mellan olika aktörer från skilda organisationer och stödjer både den analys och diskussion som pekat på vikten av reflektion och ett gemensamt lärande som är gränsöverskridande. Det räcker inte endast att de högre ledningsnivåerna skaffar sig goda kunskaper kring olika samverkansfrågor. Olika aktörer som möter varandra på fältet i de konkreta situationer som uppstår vid samverkan behöver också genomföra en systematisk erfarenhetsöverföring där kunskaperna har en chans att fördjupas. Detta bör ske i strukturerade möten där det finns både civila och militära aktörer och där det finns möjlighet att träffa högre ledningsnivåer. 

 Under dessa utforskande samtal finns tillfälle att tala om samverkan i relation till verkliga situationer, konkreta exempel och upplevda erfarenheter. Det minskar risken att man endast talar om samverkan som ett (språkligt) begrepp utan koppling till de utmaningar och uppgifter som totalförsvaret har till uppgift att hantera. I ett kvalificerat samtal om konkreta samverkansuppgifter kommer de olika aktörerna kunna göra jämförelser, höra skillnader och likheter när det gäller synen på både sig själv och på de andra. Det kommer finnas tillfällen att lyfta fram goda exempel från samverkanssituationer och resonera om hur man bör möta varandra utifrån olika händelseutvecklingar. Att överbrygga skillnader av det här slaget är ett konstruktivt sätt att hantera det olika krav som kan komma att ställas på ett väl fungerande totalförsvar. Frågor som främst inte handlar om ”bättre” samverkan utan som fordrar en väl grundad kunskapsutveckling hos de olika aktörerna. Ett ”Erfarenhetsforum totalförsvarssamverkan” skulle kunna utgöra ett bidrag till denna utveckling. "

[1] Liknande forskningsarbeten har tidigare genomförts på uppdrag av Försvarsmakten med bland annat fokus på svenska militärer som deltar i internationella insatser (se www.csms.se).


Rapporten finns att ladda ner här.

20161004_Bezmah01_FormedC_ovning_023 (1) Bezav Mahmod (Försvarsmakten)
downloadSJMS_logo_black_fulErgomas02_Things_logo_darkImage 3

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Csms använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies