Svarta Lådan SH
Konferenser

Konferens: Modern militär professionalism – totalförsvar, krishantering och samverkan i ny strategisk kontext

Inbjudan till CSMS-konferens:
Modern militär professionalism – totalförsvar, krishantering och samverkan i ny strategisk kontext, 14–15 juni 2022

Centrum för Studier av Militär och Samhälle (CSMS) inbjuder i samarbete med Försvarsmakten, HKV LEDS INRI, till konferens på Södertörns högskola.

Tema och syften 

Årets konferens på temat Modern militär professionalism, den sjunde i ordningen, riktar ett särskilt fokus på uppbyggnad av totalförsvar, krishantering och samverkan i en dynamisk och föränderlig omvärld. Kring dessa rubriker samlas under två dagar framstående forskare, militärer och andra experter/intressenter med syfte att främja kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte. Målet med konferensen är att möjliggöra reflektion och möten över disciplin- och professionsgränser, att stimulera metodutveckling och belysa svenskt militärt yrkeskunnande i ett internationellt perspektiv.

Information om tidigare genomförda konferenser finns på CSMS hemsida www.csms.se. På hemsidan sker även uppdatering av konferensprogrammet.

Konferensen inleds den 14 juni med tal av ÖB Micael Bydén och Södertörns högskolas rektor Gustav Amberg. Därefter följer programpunkter varvat med paneldiskussioner som anknyter till konferensens syfte.

Program

 Back in the USSR? Bert Sundström, SVT:s korrespondent i Ryssland

Integration of Military and Civilian Personnel within the Total Defence Workforce. Irina Goldenberg, Director Research Operational and Organizational Dynamics, Canadian Department of National Defence.

Operationer i informationsmiljön – strategisk kommunikation som verkansmedel. Mats Ström, Brigadgeneral, Försvarsmaktens kommunikationsdirektör.

Välkommen till CSMS konferens – ett möte mellan militär praktik och forskning. Peter Tillberg, Föreståndare, CSMS.

Urban Warfare in the Twenty-First Century. Anthony King, Professor, University of Warwick, UK.

Vem lär vem vid dubbelsidiga övningar, Mj Martin Schüler diskuterar resultat från 3 olika övningar.

 NCOs and professionalism – more than an officer's game. Christopher Dandeker, Professor Emeritus, Department of War Studies, King's College London, UK.

SOM-undersökningen: Försvarsförtroende och NATO-opinion. Karl Ydén, Fil Dr, CSMS

Praktiknära forskning – en dokumentär komposition om militärt yrkeskunnande. Lotta Victor Tillberg, forskningsledare CSMS

Deploying Feminism: The Role of Gender in NATO Military Operations, Stefanie von Hlatky, Associate Professor, Queens University, Canada.

Återupptäcka Försvarsmakten – ett samtal om att vara militär och forska på sin egen verksamhet, Förvarshögskoledoktorand Martin Schüler och Försvarsmaktsdoktorand Håkan Silverup diskuterar och samtalar om hur det är att utföra praktiknära forskning i den verksamhet man själv är del av.

Civil kompetens i den militära professionen. Caroline Trulsson, Chef Sektionen erfarenhetsanalys vid Insatsstaben J7.


Total defence workforces (tema + panelsamtal)

Stefanie von Hlatky, Queens university, Chiara Ruffa, Försvarshögskolan, Joakim Berndtsson, CSMS, Irina Goldenberg, Canadian Department of National Defence m.fl.

 

Den svenska veteranen – en kompetent resurs i samhället (tema + panelsamtal)

Lotta Victor Tillberg, CSMS; Carl-Martin Pethrus, Med. Dr,

Monica Larsson tf Chef FM Veterancentrum, Lars-Åke Ståhl, veteran, Christopher Johansson, veteran m.fl.


Transformation of military profession and professionalism in Scandinavia (tema + panelsamtal) 

Anne Obling Roelsgaard, Royal Danish Defence College; Harald Høiback, Professor Lt. Col. Norwegian Armed Forces Museum; Morten Brænder, Aarhus university DK, m.fl.


Uppdrag samverkan – erfarenheter från kriser, konflikter och krig (tema + panelsamtal) 

Ingrid Johansson, Ambassadör, Malin Dreifeldt, Västerås stad, Hans Illis Alm, Försvarshögskolan, Peter Arnevall, Förbundsdirektör och Räddningschef, Johan Barvaeus, Vesper Group, Bo Rahmström, Försvarsmakten, Carita Söderlund Region Uppsala, Lars Axvi Sjöfartsverket, Peter Tillberg, CSMS mfl

Utdelning av Bengt Abrahamsson-priset 2022. Prisutdelare: Robert Egnell, rektor, Försvarshögskolan.

Moderator: Anna Victoria Hallberg, Södertörns högskola.

Tider: Konferensprogrammet pågår kl. 9.30–17.00 den 14 juni med gemensam middag efter programmets slut. Den 15 juni 10.00–16.00. Slutligt program med tidpunkter utsändes till anmälda deltagare senast den 1 juni.

Språk: Konferensen genomförs huvudsakligen på svenska men med inslag på engelska.


Anmälan 

Anmälan sker per e-post till funktionsadress konferens2022@csms.se senast den 15 maj. Vid anmälan vänligen ange:

1. Namn

2. E-postadress

3. Arbetsplats/organisation

4. Ange om du deltar A) båda dagarna B) endast 14 juni C) endast 15 juni

5. Ange om du önskar delta A) vid samtliga tre måltider (lunch – middag – lunch) B) enbart lunch den 14 juni C) enbart middag den 14 juni D) enbart lunch den 15e juni. Meddela även ev. allergi eller andra önskemål om specialkost.

 

Praktiska detaljer 

Deltagande i konferensen är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat. Syftet med de insamlade uppgifterna är att kunna meddela dig som du fått plats på konferensen samt om det uppstår ändringar i schemat. Vid fler anmälda än lokalerna medger kommer platserna att prioriteras utifrån antal anmälda från respektive arbetsställe.

Eventuella kringkostnader (resa, logi, traktamente) som uppstår i samband med konferensen står respektive myndighet och/eller organisation för. Mer praktisk information meddelas deltagare när anmälan bekräftas. Mer information om CSMS och tidigare konferenser hittar du på hemsidan www.csms.se.

downloadSJMS_logo_black_fulErgomas02_Things_logo_darkImage 3
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Csms använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.