20201018_antseh01_OP_MSS_SUSA_GOTLAND_041
Från Uppdrag Militär

”De ovälkomna varningarna” av Wilhelm Agrell

Hur känns en varningssignal igen? När vet man att det är på allvar? Med utgångspunkt i ett säkerhetspolitiskt och underrättelseanalytiskt perspektiv redogör Agrell för de mekanismer som gör att människor och organisationer missar att uppmärksamma varningssignaler. Med hjälp av erfarenheter från bland annat attentaten på Utøya och den 11 september, och svenska militära exempel, beskrivs hur de filter ser ut som försvårar eller omöjliggör att information om att något inte står rätt till uppmärksammas.

20161004_Bezmah01_FormedC_ovning_009

Utdrag ur artikeln:

"De två världarna

Bakom svårigheterna att upptäcka och förstå varningssignaler och att hantera situationer som inte bara är oväntade utan också av många av deltagarna beskrivs som extrema och surrealistiska finns ett mer övergripande fenomen. De frivilliga soldater som enrollerade sig för att gå ut i det nordamerikanska inbördeskriget talade om ”att se elefanten”, att uppleva något stort, främmande och farofyllt. Samma blandning av förväntan och oro skymtar fram i flera av böckerna i Uppdrag-serien. Men här finns också något annat än det klassiska elddopets psykologi. Soldaterna möter inte bara elefanten utan också en annan och främmande värld, eller inser att det finns två världar.

”Hoppas vi att bli beskjutna så där lite lagom, för att sedan ha en bra historia att berätta hemma?” säger Anders Karlsson i Uppdrag utland s 27 Och senare tillfogar han:

”Har vi alltför länge felaktigt betraktat händelserna där ute som en pseudo-värld, när det i verkligheten är där den mycket reella verkligheten föreligger?” (s 28) Samma slags reflexion återkommer i Uppdrag Afghanistan. Verkligheten som de utsända möter är helt enkelt beskaffad på ett annat och i grunden gåtfullt sätt, en klyfta som knappast kan överbryggas med några lektioner eller bättre underrättelseunderlag."

Artikeln kan laddas ner här. Publicerad i boken Uppdrag Militär (2018, CSMS)

Wilhelm Agrell är docent i historia och professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet. Han har skrivit en rad arbeten om svensk försvars- och säker-hetspolitik, senast Fredens illusioner. Det nationella försvarets nedgång och fall (2010), Ett krig här och nu. Sveriges väg till väpnad konflikt i Afghanistan (2013) och Det säkra landet? Svensk försvars- och säkerhetspolitik från ett kallt krig till ett annat (2016). Inom underrättelseområdet har han bland annat skrivit Underrättelseanalysens metoder och problem (2:a utgåvan, 2015) och Sprickor i järnridån. Svensk underrättelsetjänst 1944–1992 (2017).

20200520_antseh01_overflygning_flygvapnet_010
downloadSJMS_logo_black_fulErgomas02_Things_logo_darkImage 3

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Csms använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies