20200826_antseh01_beredskapsinsats_Gotland_033
Från Uppdrag Militär

"Att studera organiserande och handlingslogiker i militära sammanhang" av Karl Ydén

Karl Ydéns kapitel i boken Uppdrag Militär har ett organisationsteoretiskt perspektiv och inleds med en historisk genomgång av den militära sektorsforskningen.

Karl Ydén visar i sin text hur studier av skarpa militära uppdrag historiskt rönt litet forskningsintresse. Vad betyder det för den militära professionen att ”kriget” mestadels varit närvarande som en bakgrund, snarare än utgöra primärt fokus för huvuddelen av de forskningsuppdrag som finansierats av den svenska försvarsforskningen? Ydén introducerar vidare en modell för framtida forskning där begreppen konfliktlogik och samverkanslogik ställs i relation till två beskrivna organisationsprinciper ”hot organization” och ”cold organization”.

20200505_antseh01_LedR_gruppbefalsutbildning_005 Antonia Sehlstedt (Försvarsmakten)

Ett utdrag från Karl Ydéns artikel:

"Militär personal tillbringar i regel mycket mer av sin yrkestid sysselsatt med utbildning och förberedelser än som verksam i skarpa uppdrag. Förhållandet skapar en märklig dubbelhet i den militära organisationen. Dels förekommer miljöer och sammanhang som ytterst existerar för att förbereda för skarpa uppdrag, dels finns de faktiska skarpa uppdragen. De senare kan skilja sig mer eller mindre från de övningar och simuleringar som utformats utifrån förväntningar och antaganden. En utmärkande egenskap i militära skarpa situationer är att kontrollen över omgivningen aldrig är fullständig och att ett läge kan förändras radikalt på ett par sekunder.

En central fråga blir hur man, genom förberedelser, skapar så goda förutsättningar som möjligt för att hantera uppdrag och situationer som aldrig kommer att bli helt, eller kanske ens särskilt, förutsägbara. Denna utgångspunkt går som en röd tråd genom volymerna Uppdrag utland, Uppdrag chef respektive Uppdrag Afghanistan – sammanfattad i rubrikerna ”Det blir aldrig som man har tänkt sig…” och ”Svårt att förbereda sig på rätt sätt”. Skärpan i citaten blir kanske större om man vet att de yttrats av ett par av Sveriges mest yrkesprofessionella militärer.

I de tre Uppdrag-volymerna beskrivs den kunskapsteori och metodologi som arbetet byggt på, samt på vilket sätt de förmedlade erfarenheterna kan tänkas vara till nytta för den läsare som själv har anledning att reflektera inför ett kommande möte med det okända. Denna text syftar till att tydliggöra att materialet i Uppdrag utland, Uppdrag chef respektive Uppdrag Afghanistan inte bara representerar någonting värdefullt, utan dessutom något som är förvånande sällsynt i den svenska militära kunskapssektorn: studier av skarpa uppdrag. Av utrymmesskäl blir framställningen relativt komprimerad, men det förefaller befogat med en historisk tillbakablick och att ta utgångspunkt i framväxten av den svenska militära sektorsforskningen."

"Uppdrag utland, Uppdrag chef och Uppdrag Afghanistan skiljer sig från merparten av svensk militär sektorsforskning genom att helt fokusera på vad det är som händer i skarpa uppdrag."

Boken Uppdrag Militär s. 45 (kan laddas ner här)

Karl Ydén är universitetslektor vid Chalmers & Visiting Research Fellow, King's College London. Reservofficer i armén, ledamot av KKrVA, IMIT Research Fellow. Disputerade på en avhandling om Försvarsmaktens karriärsystem och amfibieutbildning och har fungerat som expert i uppdrag åt Regeringskansliet samt FOI. Medgrundare av CSMS samt ansvarig för försvarsdelen i SOM-institutets nationella undersökning (”Riks-SOM”).

Här kan Karl Ydéns artikel laddas ner...

Finns även publicerad i ...

downloadSJMS_logo_black_fulErgomas02_Things_logo_darkImage 3
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Csms använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.