20210826_alegus01_Islamabad_flygplats_DSC05381 (kopia)-Redigera
Erfarenhetsforum

Erfarenhetsforum Samverkan 2021-2022

I en serie utforskande samtal bjuds du in till att tillsammans med andra i skrift och samtal reflektera över – och dela med dig av – dina erfarenheter av olika samverkan- och samarbets-situationer. Syftet med forskningsprojektet är att utforska olika perspektiv på samverkan i civila och militära organisationer. Målet är att med utgångspunkt i deltagarnas egna erfarenheter ta fram ett kunskapsunderlag användbart både för den enskilde och för organisationen. Med hjälp av konkreta exempel identifieras frågor för fortsatt forskning och kunskapsutveckling.

Det finns många olika definitioner på begreppet samverkan. I Försvarsmaktens handbok från 2016 beskrivs till exempel samverkan som ”en metod för att uppnå målet – en effektiv samordning av resurser och kompetenser både för att förebygga och hantera samhälls-allvarliga situationer och kriser” (Försvarsmakten 2016: 10).

20210504_joethu01_Sydfront_tungtransport_skyttestrid (31) Joel Thungren (Försvarsmakten)

SAMVERKAN ÄR INGET SJÄLVÄNDAMÅL UTAN GENOMFÖRS FÖR ATT UPPNÅ SPECIELLA SYFTEN. SAMVERKAN GENOMFÖRS FÖR ATT FÖRBEREDA INFÖR OCH/ELLER FÖREBYGGA ATT EN KRIS INTRÄFFAR. DEN GENOMFÖRS UNDER EN PÅGÅENDE KRIS FÖR ATT HANTERA DEN AKUTA SITUATIONEN. SAMVERKAN GENOMFÖRS OCKSÅ EFTER EN KRIS FÖR ATT ÅTERSTÄLLA OCH TILLVARATA ERFARENHETER FÖR ATT MER EFFEKTIVT KUNNA HANTERA KOMMANDE KRISER.

Försvarsmakten 2016:10

Samverkan genomförs enligt Försvarsmakten före, under och efter kriser i syfte att förbereda, hantera och lära. Men erfarenheter från samverkanssituationer visar att det finns flera utmaningar att hantera. Några exempel är: 1) Den grupp med personer som tillsammans ska lösa en uppgift förändras ofta under genomförandet. Några tillkommer och några faller ifrån. Detta gäller även när organisationer samverkar. 2) Uppgiften som ska lösas ändrar karaktär under tiden samverkan sker. Det som till en början sågs som viktigt kan ha förlorat betydelse medan sådant som prioriterats ner till en början senare visar sig vara av största vikt. 3) Under samverkan löses inte endast en uppgift med ett givet syfte utan de som samverkar lär sig också och får med tiden nya kunskaper och erfarenheter. Dessa kunskaper har stor påverkan på hur man både förstår och hanterar nya problem som uppstår. 4) Människor interagerar både inom hierarkiska organisationer men agerar även vid sidan om dessa. 5) Det finns många gånger skillnader mellan vad som anges om samverkan i officiella dokument, regelverk, instruktioner etc. och hur människor de facto agerar i praktiken. Hur man hanterar utmaningar som dessa är något som vi under studien kommer behandla i både samtal och skrivande.

Följande frågeställningar är vägledande för projektet:

  • Vilka erfarenheter av komplexa samverkanssituationer finns det hos de medverkande och vad kan vi lära oss av dessa inför framtida agerande?
  • Vilken typ av utmaningar föreställer sig de medverkande att man behöver vara förberedd på att möta i sitt arbete och vad innebär dessa?
  • Hur förstås samverkan av militära och civila aktörer och vilka begränsningar och möjligheter kan olika synsätt och perspektiv innebära för samverkansarbete i praktiken?

Hur går det till? Utgångspunkten för forskningsprojektet ”Erfarenhetsforum Samverkan” är att det genomförs med dialogseminarie-metoden vilken förutsätter att deltagarna aktivt engagerar sig genom att i skrift reflektera över egna erfarenheter. En av målsättningarna med projektet är att med hjälp av konkreta exempel utforska och beskriva samverkan och samarbete där olika aktörer är beroende av varandra för att lyckas med en uppgift. Resultatet från forskningsprojektet kommer att presenteras i en kommande antologi med arbetsnamn Uppdrag samverkan, vetenskapliga artiklar samt i CSMS internationella konferens Modern Militär Professionalism.

Varje samlingstillfälle består av två delar; en kort introduktion och återkoppling till tidigare genomfört möte (idéprotokoll) följt av skrivseminarium. Varje kurstillfälle startar kl. 9.00 och avslutas ca 16.30 med paus för en gemensam lunch.

Erfarenhetsforum Samverkan genomförs i Stockholm. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Centrum för Studier av Militär och Samhälle och Försvarsmakten som finansierar projektet.

Om du vill veta mer om hur ett erfarenhetsforum och dialogseminarier går till, se exempel i tidigare antologier av CSMS. (Nedanstående böcker kan laddas hem från www.csms.se)

Uppdrag Veteran – om svenska militära utlandsveteraner (2020) Victor Tillberg, L; Tillberg, P; Naeve-Bucher, U; Svartheden, J. Stockholm: CSMS/Svenskt militärhistoriskt bibliotek.

Uppdrag Afghanistan – bilder och berättelser från en internationell insats (2016) Tillberg, P; Victor Tillberg, L; Svartheden, J; Rahmström, B; Hildebrandt, J. Stockholm: CSMS/Svenskt militärhistoriskt bibliotek.

Uppdrag Chef – åtta militära chefers erfarenheter från internationella operationer (2011) Victor Tillberg, L & Tillberg, P. Stockholm: CSMS/Svenskt militärhistoriskt bibliotek.

Uppdrag utland – Militära exempel från internationella uppdrag (2007) Tillberg, P; Svartheden, J; Engstedt, D; Stockholm: Försvarshögskolan/Svenskt militärhistoriskt bibliotek.

20180606_Bezmah01_Beredskapskontrol_HV_570 Bezav Mahmod (Försvarsmakten)
downloadSJMS_logo_black_fulErgomas02_Things_logo_darkImage 3

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Csms använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies