20200520_antseh01_overflygning_flygvapnet_003
Tidningsartiklar

Tidskriften SJMS skapar ny kunskap som är till nytta för skandinaviskt försvar

Danska Forsvarsakademiet skriver i artikeln "Tidsskrift skaber viden til gavn for skandinavisk forsvar" om det stora värdet av att skapa ett fördjupat skandinaviskt samarbete och kunskapsuppbyggnad mellan våra länder. 30-31 augusti kommer forskare, militäranalytiker och praktiker mötas under en konferens i Stockholm som har som tema Nato i Norden.

Arrangörer för konferensen är SJMS och CSMS och sista ansökningsdag för att lämna in ett abstract är den 14:e april. Varmt välkommen!

Här kommer ett utdrag från artikeln "Tidsskrift skaber viden til gavn for skandinavisk forsvar". Länkar för att läsa artikeln i sin helhet samt information om konferensen Nato in the Nordics finner du i slutet av texten.


"Forskning og udvikling skaber fundamentet for Forsvarsakademiets uddannelser. For at styrke og udvikle den militære profession gik Forsvarsakademiet i 2018 sammen med tre militære institutioner i Norden om at skabe et tidsskrift, der er dedikeret til den militære profession.

 

Resultatet blev tidsskiftet Scandinavian Journal of Military Studies.

 

Den 30. til 31. august 2023 samler parterne bag tidsskiftet for første gang forskere, militæranalytikere og praktikere til konference i Stockholm under overskriften ’Nato i Norden’. Formålet er at styrke vidensdelingen på tværs af landegrænser, fagområder og institutioner.

 

Ifølge Henrik Breitenbauch, dekan ved Forsvarsakademiet, skal konferencen bidrage med ny viden om Natos betydning i Norden.

 

”Konferencen sætter fokus på et åbenlyst brændende spørgsmål. Det gælder både operativt, praktisk og strategisk. Konferencen skal derfor skabe ny viden, om hvor alliancen i den nærmeste fremtid bevæger sig hen i vores geografiske område, hvilket er yderst vigtig viden for Danmark,” siger han.

 

Samme forventninger har Peter Tillberg, leder af netværket Swedish Centre for Studies of Armed Forces and Society og medarrangør af konferencen.

 

”Der vil blive præsenteret og diskuteret aktuelle problemstillinger og problemområder inden for forskellige aspekter af militærprofessionen og i forhold til Nato under konferencen. De møder og samtaler, der vil finde sted, er værdifulde for fremtiden, og mit håb er, at det vil føre til nye forskningsprojekter og vigtige samarbejder mellem forskere i den nordlige del af Europa,” siger han.

 

Viden styrker undervisning og den praktiske hverdag

Scandinavian Journal of Military Studies udgiver både forsknings- og praksisorienterede artikler, der dækker emner fra hele det militære område. Tidligere artikler har blandt andet handlet om de danske Seariders scenarietræning, wargaming og atomvåbenpolitik i en ny geopolitisk tidsalder.

 

For Forsvarsakademiet har tidsskiftet været med til at skabe et forum, hvor forskere og militæranalytikere kan dele data og indsigt med deres samarbejdspartnere, forklarer Henrik Breitenbauch.

 

”Forsvarsakademiet har valgt at understøtte Scandinavian Journal of Military Studies, fordi der inden dets oprettelse manglede et forum, hvor forskere og militæranalytikere kunne udgive artikler til en skandinavisk publikum og drøfte problemstillinger, som er særligt relevante for mindre lande, der på trods af deres størrelse stadig har et teknisk og organisatorisk avanceret forsvar, der skal håndtere de samme problemer, men på en anden måde end de store landes forsvar skal,” siger han.

 

Ifølge dekanen er det forum i sidste ende med til at styrke undervisningen på Forsvarsakademiet og bidrager med viden til hverdagen i Forsvaret.

 

”Scandinavian Journal of Military Studies er skabt i Forsvarets ånd. Den viden, der produceres og udgives i tidsskiftet, kan derfor enten omsættes til konkret beslutningstagning for praktikere, til tekster og forskning eller bruges i den undervisning, vi leverer på Forsvarsakademiet og på alle niveauer i Forsvaret,” uddyber han.

 

Samarbejde i vækst

Scandinavian Journal of Military Studies er skabt i samarbejde mellem Försvarshögskolan (SE), Forsvarets Høgskole (NO), Center for Militære Studier (DK), forskningsnetværket Swedish Centre for Studies of Armed Forces and Society og Forsvarsakademiet (DK). Ifølge det svenske netværkets leder, Peter Tillberg, kan der være grund for at udvide samarbejdet yderligere.

 

”Jeg ser stor værdi i et fortsat udvidet samarbejde inden for tidsskriftet. Kernen i Scandinavian Journal of Military Studies er de videnskabelige artikler, men vi har brug for andre aktiviteter som et supplement. Konferencen i august er et eksempel på sådan en aktivitet. På sigt vil det også være godt for tidsskriftet, hvis vi skaber et dybere samarbejde med andre vestlige lande i vores del af verden,” siger han.


Som journal manager for Scandinavian Journal of Military Studies har Jens Bjering fulgt tidsskiftets udvikling gennem årene. Ifølge ham har tanken med tidsskiftet altid været at give flest mulige mennesker adgang til militærfaglig viden. Blandet andet derfor ligger alle publikationerne gratis tilgængeligt på tidsskiftets hjemmeside, som han selv pointerer.

 

Derfor ser han også grundlag for, at tidsskriftet i de kommende år udvider netværket og arrangerer flere aktiviteter på tværs.

 

”For at styrke vidensdelingen fokuserer Scandinavian Journal of Military Studies nu på at skabe et endnu bedre netværk på flere niveauer. Fordi tidsskriftet nu har etableret et stort og robust netværk i Skandinavien, kan vi i højere grad fremover trække på de interne kræfter og eksempelvis afholde workshops, seminarer og andre aktiviteter for ph.d.-studerende. Konferencen til august bliver derfor begyndelsen på flere aktiviteter, som skal tjene det formål,” udtaler han.

 

Viden skal være tilgængelig på flere niveauer

Fokus for den kommende konference er Sveriges og Finlands mulige medlemskab af Nato og den fremtidige sikkerhedssituation i området omkring Østersøen. Undervejs vil konferencen desuden byde på oplæg om blandt andet militær strategi og praksis, teknologisk harmonisering og fremtidens rolle for nordisk forsvar.


For Peter Tillberg har konferencen et særligt formål.

 

”Det handler om at præsentere den viden, der produceres, og gøre den tilgængelig på forskellige måder. Vi bidrager for at udvide arenaen for dialog og erfaringsudveksling mellem forskere og praktikere. Det sker desuden sammen med de øvrige partnere bag tidsskiftet,” siger han.

 

På samme måde ser dekan Henrik Breitenbauch konferencen som en mulighed for skabe ny viden, som først og fremmest skal komme Forsvaret til gode.

 

”Konferencen vil forhåbentlig resultere i at bedre netværk, hvor der produceres ny viden til gavn for Forsvaret, hele forskningsmiljøet i Skandinavien og Nato,” siger han.

 

I anledningen af konferencen planlægger Scandinavian Journal of Military Studies at udgive en særudgave af tidsskriftet med fokus på de nordiske lande og Nato."


Artikeln finns i sin helhet att läsa Forsvarsakademiets hemsida: https://www.fak.dk/da/nyheder/2023/tidsskrift-skaber-viden-til-gavn-for-skandinavisk-forsvar/

Information och ansökan till konferensen Nato in the Nordics sker på SJMS hemsida: https://sjms.nu/announcements#scandinavian-journal-of-military-studies--the-swedish-centre-for-studies-of-armed-forces-and-society-present-nato-in-the-nordics

20211027_joethu01_Amf1_NATO_61 Foto: Joel Thungren, Försvarsmakten
downloadSJMS_logo_black_fulErgomas02_Things_logo_darkImage 3

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Csms använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies