Bengt Abrahamsson - priset

Foto © Försvarsmakten/Joel Thungren

Priset uppmärksammar framstående forskning om militär professionalism och om relationen mellan militär och samhälle.

Annika

2018

Annika Nordgren Christensen tilldelas 2018 års Bengt Abrahamsson-pris för sina stora insatser inom försvarsområdet. Annika har sedan länge etablerat sig som en lika kunnig som självklar röst i den svenska försvarsdebatten. Kombinationen av att kunna göra skarpa analyser i aktuella försvarsfrågor och visa skicklighet i en rad tunga förtroende- och expertuppdrag är tecken på mod och engagemang utöver det vanliga.

Don Snider

2017

Don M Snider is the recipent of the 2017 Bengt Abrahamsson Award. In an age when serious questions are too often treated in a superficial and hasty manner the Swedish Centre for Studies of Armed Forces and Society recognizes Don M Snider’s long and valuable work in thinking critically about the Army profession and its ethics.

Anthony

2015

Anthony King is the recipient of the 2015 Bengt Abrahamsson Award for his important and innovative analyses of the transformations of Europe's armed forces and the changed dynamics of cohesion among combat soldiers. A graduate from Cambridge, Anthony King has developed a rare and exquisite dual vision in his research, combining historical importance and sociological imagination with close reading of core military practices. Anthony King’s work owes as much to anthropology and ethnography as to sociology and history, making him a powerful  academic analyst.

Ulf

2013

Ulf Henricsson tilldelas 2013 års pris för att han med mod och envishet tar ansvar för sin kunskap och delar med sig av sina erfarenheter av militär yrkespraktik. Ulf beskriver såväl framgångar som motgångar, på ett personligt och trovärdigt sätt och med vilja att utveckla den militära professionalismen. Ulfs erfarenheter från militär praktik utgör ett viktigt bidrag i forskning och utbildning om den svenska försvarsmakten och dess förutsättningar.

Bengt

2012

Bengt Abrahamsson tilldelas 2012 års pris för sina djupgående analyser av den militära professionaliseringens historiska utveckling och av förutsättningar för civil-militär kontroll. Bengts bidrag utgör självskrivna hörnstenar för analys av militären som yrkesgrupp och av militärens roll i det nutida demokratiska samhället.

Aktiviteter

Konferens2020

Konferens Modern Militär Professionalism 2022

CSMS planerar för att genomföra konferensen Modern Militär Professionalism under 2022. Det rådande omvärldsläget till följd av COVID-19 innebär att det nu inte finns några fastställda datum för konferensen men vi återkommer med mer information så fort vi vet mer. Vi vill också passa på att tacka alla de som på olika sätt visat intresse för att medverka vid konferensen och hoppas att ni har möjlighet att delta när vi återkommer med en ny inbjudan och ett uppdaterat program.

76701_20151123_joethu01_arvidsjaur_repetiotionsîvning_165

Scandinavian Journal of Military Studies

The Scandinavian Journal of Military Studies (SJMS) är en open access peer-review journal som publiceras via Scandinavian Military Studies. Arbetet med SJMS sker i ett nära samarbete mellan Kungliga Danska Försvarshögskolan, Norska Försvarshögskolan, Centrum för militära studier vid Köpenhamns universitet och Centrum för Studier av Militär och Samhälle. För mer information se SJMS hemsida https://sjms.nu/.