Bengt Abrahamsson - priset

Priset uppmärksammar framstående forskning om militär professionalism och om relationen mellan militär och samhälle

2018
Annika Nordgren Christensen tilldelas 2018 års Bengt Abrahamsson-pris för sina stora insatser inom försvarsområdet. Annika har sedan länge etablerat sig som en lika kunnig som självklar röst i den svenska försvarsdebatten.

Kombinationen av att kunna göra skarpa analyser i aktuella försvarsfrågor och visa skicklighet i en rad tunga förtroende- och expertuppdrag är tecken på
 mod och engagemang utöver det vanliga.


2017
Don M Snider is the recipent of the 2017 Bengt Abrahamsson Award. In an age when serious questions are too often treated in a superficial and hasty manner the Swedish Centre for Studies of Armed Forces and Society recognizes Don M Snider’s long and valuable work in thinking critically about the Army profession and its ethics.


Being a driving force behind several hallmark volumes on the Army profession and its civil-military relations is just one of Don M Sniders many achievements.

Don M Snider has contributed to a deepened and revitalized dialogue on military professionalism.


2015

Anthony King is the recipient of the 2015 Bengt Abrahamsson Award for his important and innovative analyses of the transformations of Europe's armed forces and the changed dynamics of cohesion among combat soldiers.

 

A graduate from Cambridge, Anthony King has developed a rare and exquisite dual vision in his research, combining historical importance and sociological imagination with close reading of core military practices. Anthony King’s work owes as much to anthropology and ethnography as to sociology and history, making him a powerful  academic analyst. Anthony King combines influence in army thinking with being an independent person, showing good balance between involvement and detachment.

 

Always embedded in elegant language, Anthony King's analyses of combat formations, collective action and the human condition make for compelling reading and his work defines the very frontline of a new sociology of organized violence.


2013
Ulf Henricsson tilldelas 2013 års pris för att han med mod och envishet tar ansvar för sin kunskap och delar med sig av sina erfarenheter av militär yrkespraktik. Ulf beskriver såväl framgångar som motgångar, på ett personligt och trovärdigt sätt och med vilja att utveckla den militära professionalismen.
 
Ulfs erfarenheter från militär praktik utgör ett viktigt bidrag i forskning och utbildning om den svenska försvarsmakten och dess förutsättningar.
 
 
2012
Bengt Abrahamsson tilldelas 2012 års pris för sina djupgående analyser av den militära professionaliseringens historiska utveckling och av förutsättningar för civil-militär kontroll.
 
Bengts bidrag utgör självskrivna hörnstenar för analys av militären som yrkesgrupp och av militärens roll i det nutida demokratiska samhället.