Militärt Ledarskap - Att hantera det oväntade av Peter Tillberg Ny bok från CSMS. Uppdrag Afghanistan - bilder och berättelser från en internationell insats SKÄRPT FÖRSVARSDEBATT – NATO, RYSSLAND OCH FÖRSVARSUTGIFTER av Bjereld och Yden Uppdrag Afghanistan - militärt yrkeskunnande, internationella erfarenheter och svenskt försvar av Peter Tillberg
CSMS bok Uppdrag Afghanistan
Centrum för Studier av Militär och Samhälle är ett forum för forskning om militära organisationer och civil-militära relationer