... då kan jag höra på rösten, att nu är han pressad, nu är det allvar I bland handlar det om att göra så lite fel som möjligt Hur ska vi veta att vi gör rätt? Om man väntar med att agera, tills man har fått alla fakta, då är man för sent ute Man får ju bara en pusselbit i taget
Ny spännande artikel publicerad i Scandinavian Journal of Military Studies (SJMS)
Centrum för Studier av Militär och Samhälle är ett forum för forskning om militära organisationer och civil-militära relationer