Militärt Ledarskap - Att hantera det oväntade av Peter Tillberg Uppdrag Afghanistan - militärt yrkeskunnande, internationella erfarenheter och svenskt försvar av Peter Tillberg Ny bok från CSMS. Uppdrag Afghanistan - bilder och berättelser från en internationell insats SKÄRPT FÖRSVARSDEBATT – NATO, RYSSLAND OCH FÖRSVARSUTGIFTER av Bjereld och Yden
CSMS bok Uppdrag Afghanistan
Centrum för Studier av Militär och Samhälle är ett forum för forskning om militära organisationer och civil-militära relationer