Don M Snider is the recipent of the 2017 Bengt Abrahamsson Award. Congratulations!
Konferens om Modern Militär Professionalism är nu genomförd. Tack till alla medverkande!
Centrum för Studier av Militär och Samhälle är ett forum för forskning om militära organisationer och civil-militära relationer