Annika Nordgren Christensen tilldelas 2018 års Bengt Abrahamsson-pris. Grattis!
Annika Nordgren Christensen tilldelas 2018 års Bengt Abrahamson-pris. Stort grattis!
Centrum för Studier av Militär och Samhälle är ett forum för forskning om militära organisationer och civil-militära relationer