CSMS Konferens om Modern Militär Professionalism 14-15 Juni 2017 på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm Konferens Försvarsmakt i omvandling - Från insatsfokus till nationellt försvar 14-15 juni 2017
Aktuellt! Konferensprogram och inbjudan
Centrum för Studier av Militär och Samhälle är ett forum för forskning om militära organisationer och civil-militära relationer