Nordic Association for Research on Military Profession

Medlemsstatus efter möte i Lissabon den 17 juni 2019


Peter Tillberg, CSMS, petertillberg@me.com

Lotta Victor Tillberg, CSMS, lottavictortillberg@me.com

Karl Ydén, Chalmers, karl.yden@chalmers.se

Joakim Berndtsson, GU, joakim.berndtsson@globalstudies.gu.se

Johan Österberg, FHS, johan.osterberg@fhs.se

Torunn Laugen Haaland, NDUC, torunnlaugen.haaland@ifs.mil.no

Anders McDonald Sookermany, NDUC, asookermany@ifs.mil.no

Rino B. Johansen, NDUC, rbjohansen@fhs.mil.no

Stein Helge Kingsrød, NDUC, skingsrod@fhs.mil.no"

Palle Ydstebø, NDUC, pydstebo@fhs.mil.no

Kjetil Enstad, NDUC, kenstad@fhs.mil.no

Thaaland, xxx, thaaland@oslo.mil.no

Tone Danielsen, NDRE, Tone Danielsen, tone.danielsen@ffi.no

Morten Brænder, AU, mortenb@ps.au.dk

Rikke, Haugegaard, RDDC, riha@fak.dk

Peter Kaplers, RDDC, pete@fak.dk

Anne Roelsgaard Obling, RDDC, anob@fak.dk

Thomas Randrup Pedersen, RDDC, thpe@fak.dk>,

Wilhelm Stefan Holsting, RDDC, viho@fak.dkAktiviteter

Konferens2020

Konferens Modern Militär Professionalism 2022

2022 års konferens Modern Militär Professionalism kommer att rikta fokus på det nationella försvaret och samarbetet med de nordiska och skandinaviska länderna. Delar av konferensen är ett samarbete mellan Scandinavian Journal of Military Studies och Nordic Association for Research on Military Profession. Konferensen genomförs den 14-15 juni i Stockholm. Konferensinbjudan och program kommer att publiceras på CSMS hemsida.

76701_20151123_joethu01_arvidsjaur_repetiotionsîvning_165

Scandinavian Journal of Military Studies

The Scandinavian Journal of Military Studies (SJMS) är en open access peer-review journal som publiceras via Scandinavian Military Studies. Arbetet med SJMS sker i ett nära samarbete mellan Kungliga Danska Försvarshögskolan, Norska Försvarshögskolan, Centrum för militära studier vid Köpenhamns universitet och Centrum för Studier av Militär och Samhälle. För mer information se SJMS hemsida https://sjms.nu/.