Samverkan

Foto ©Försvarsmakten/Joel Thungren

CSMS samverkar med olika organisationer och lärosäten. Det primära syftet är att utbyta idéer och skapa nya kunskaper om militärt organiserande och civil-militära relationer.

Här följer några av de organisationer som CSMS för tillfället samverkar med i olika uppdrag:


Scandinavian Military Studies (SMS) är ett nätverk av forskare och militärer som arbetar med frågeställningar som behandlar militär praktik och organisation. I nätverket samarbetar  Centrum för Studier av Militär och Samhälle, Kungliga Danska Försvarshögskolan, Försvarshögskolan i Norge och Centrum för militära studier vid Köpenhamns universitet. SMS har en egen vetenskaplig tidskrift Scandinavian Journal of Military Studies (SJMS). I SJMS publiceras artiklar och monografier med öppen åtkomst .


Nordic Association for Research on Military Profession är ett nätverk med forskare som intresserar sig för olika frågor om militär profession ur ett nordisk perspektiv. Det första gemensamma projektet har varit att skriva en antologi tillsammans med titeln "Transformations of the Military Profession and Professionalism in Scandinavia" Boken har publiceras 2021 och finns att ladda ner här. Nätverket deltar även i CSMS internationella konferenser som genomförs under rubriken Modern Military Professionalism.


Inter-University Seminar on Armed Forces and Society (IUS), grundades 1960 av Morris Janowitz vid University of Chicago. IUS är ett forum där forskare, militärer och studenter har möjligheter att träffas och utbyta forskningsresultat och kunskaper från militär praktik och civil-militära relationer. IUS har cirka 600 medlemmar från 35 länder. IUS publicerar sedan 1974 vetenskapliga artiklar i  tidskriften Armed Forces & Society.


European Research Group on Military and Society (ERGOMAS) organiserades 1986. ERGOMAS startade som ett europeiskt nätverk för forskare som intresserar sig för olika aspekter och relationer mellan militär och samhälle. Idag kommer medlemmarna från hela världen. Medlemmarna i ERGOMAS träffas regelbundet i olika arbetsgrupper och genomför internationella konferenser vart annat år.


SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. Sedan 1986 har SOM-institutet arbetat tillsammans med forskare inom en rad olika forskningsfält för att belysa opinioner och för att förstå svensk samhällsutveckling. SOM-institutet har från starten haft fokus på svenskars vanor, beteenden, åsikter och värderingar när det gäller samhälle, politik och medier. Den svenska befolkningens uppfattningar om försvars- och säkerhetspolitik undersöks och resultat publiceras i den årliga SOM-boken.


Aktiviteter

Konferensprogram_framsida_2022

Konferens Modern Militär Professionalism 2022 är avslutad

2022 års konferens Modern Militär Professionalism riktade fokus på det nationella försvaret och samarbetet med de nordiska och skandinaviska länderna. Delar av konferensen var ett samarbete mellan Scandinavian Journal of Military Studies och Nordic Association for Research on Military Profession. Konferensen genomfördes den 14-15 juni i Stockholm.

76701_20151123_joethu01_arvidsjaur_repetiotionsîvning_165

Scandinavian Journal of Military Studies

The Scandinavian Journal of Military Studies (SJMS) är en open access peer-review journal som publiceras via Scandinavian Military Studies. Arbetet med SJMS sker i ett nära samarbete mellan Kungliga Danska Försvarshögskolan, Norska Försvarshögskolan, Centrum för militära studier vid Köpenhamns universitet och Centrum för Studier av Militär och Samhälle. För mer information se SJMS hemsida https://sjms.nu/.