Publicerat

Här kan du läsa en del av det material som CSMS publicerat i olika sammanhang, till exempel artiklar och böcker. Just nu arbetar vi med den fjärde delen i Uppdrag Utland-serien. Planerad utgivning är 2017/18. Den engelska översättningen av Uppdrag Afghanistan (Mission Afghanistan - Experiences from a 21:st Century War) är nu klar och boken presenterades på CSMS konferens den 14-15 juni 2017.