medverkande

Föreläsare och genomförda seminarier vid Centrum för Studier av Militär och Samhälle

Bengt Abrahamsson, Don M Snider, Anders Claréus, Karl Ydén, Joakim Svartheden: Conference After Action Review – panel discussion on challenges and opportunities for the Swedish Armed Forces.

Jonas Haggren: The Future of the Swedish Armed Forces

Joakim Berndtsson: Marknaden och den militära professionen – rapport från ett pilotprojekt

Torbjörn Larsson, Monica Larsson & Daniel Nybling: Veteran och professionell – stolt, respekterad, värdefull

Peter Tillberg & Bengt-Åke Wennberg: Militärt kunnande som profession – exemplifiering av Försvarsmaktens värdegrund.

Caroline Trulsson: Försvarsmaktens erfarenhetshantering – från handling till ord

Karl Ydén: Framtidens officersutbildning – mål eller medel?

Jonna Lappalainen: Utsatthetens lockelse – en filosofisk studie av militärers praktiska kunskap

Hans Ilis-Alm: Med rätt att leda

Gunilla Eriksson & Ulrica Pettersson: Special Operations from a Small State Perspective: Future Security
Challenges.

Bo Göranzon, Martin Liander, Ryan Evans, Annika Nordgren Christensen & Bo Dahlbom: Svensk militär professionalism i omvandling.

Bo Dahlbom: Försvaret – inriktning, uppgifter, kompetens

Annika Nordgren Christensen: En moderniserad värnplikt – plikt, frivillighet och professionalism

Micael Bydén: Försvarsmakt i omvandling – från insatsfokus till nationellt försvar

Hans Illis-Alm: Violent Extremist Organizations, VEO – vad betyder det nya skedet i ett långt krig för Sverige och västvärlden?

Ryan Evans: The View from Washington DC – Five Months with President Trump

Lotta Victor Tillberg: Reconceptualizing Military Professionalism – the Dynamic of Skills

Allan Janik: Forskningsseminarium utifrån Aristoteles och Wittgenstein

Don M Snider: Modern Military Professions and their Ethics – Challenges of Stewardship

Allan Janik: Demokrati och populism - problem och utmaningar

Lotta Victor Tillberg: The path to military professionalism

Anthony King: The Division in the 21st Century: ‘Post-Heroic’ Command

Hans Ilis-Alm: Det enda man med säkerhet vet, är att det aldrig blir som man har tänkt sig

Anthony King: Military Professionalism – the Combat Soldier in the Expeditionary Era

Bengt Abrahamson: Avfällingen – Lawrence av Arabien

Robert C. Egnell: The Future of Peace Operations and Counterinsurgency

Joakim Svartheden & Lotta Victor Tillberg: Bara en känsla – omdömets betydelse vid utlandsuppdrag

Charlotte Nathansson & Mikael Gudmundsson: Yrkesutveckling genom handledning

Anders Bengtsson: Hur irreguljära styrkor kan förstås – lärdomar från arbete med Handbok irreguljära styrkor

Karl Ydén & Joakim Berndtsson: Försvaret, politikerna och svenskarna - iakttagelser från den nationella SOM-undersökningen

Mikael Aust: Underättelsetjänst – internationella erfarenheter

Caroline Trulsson: Hålla handen – svenska officerares förståelse av sin profession i ISAF–insatsen i Afghanistan

Peter Tillberg & Jörgen Hildebrandt: Uppdrag Afghanistan – militärt yrkeskunnande och svenskt försvar (film)

Rino Bandlitz Johansen: Militær profesjonsidentitet - utviklingstrekk, trender og betydning i det norske forsvaret

Eyal Ben-Ari: Contemporary Special Operations Forces: Generalized Specialization, Boundary Spanning and Military Autonomy

Christopher Dandecker: The Armed Forces After a Decade of War – British and Swedish perspectives

Peter Tillberg: CSMS – forum för dialog och erfarenhetsutbyte med fokus på modern militär profession

Per Thilander: HR-transformation inom Försvarsmakten – konsekvenser för chefer och deras samspel med HR-funktionen

Petra Adolfsson: I förändringens tid – vardagsberättelser från Försvarsmakten

Andreas Diedrich: Civilt meritvärde, validering och livslångt lärande

Jörgen Hildebrandt: Att förbereda sig för det okända (film)

Dennis Gyllensporre: Svenskt försvar, förändringar och erfarenheter

Lotta Victor Tillberg: Uppdrag Utland konferenserna – en arena för erfarenhetsutbyte

Michael Miklaucic: Convergence – Illicit Networks and National and International Security in the Age of Globalization

Anders Brännström, Mathias Jansson, Jakob Hahr: Vad krävs? Militärt yrkeskunnande i internationella operationer – 3 perspektiv

Mats Walldén, Anders Jansson: Taktiska och stridstekniska erfarenheter Afghanistan 2009-2012

Henric Roosberg, Lars Gerhardsson: Militära erfarenheter från fång och tvångssituationer

Ann-Margreth Olsson: Utvecklingen på hemmafronten vid utlandsuppdrag - Dialogiska berättelser i aktionsforskning,

Karl Ydén, Joakim Berndtsson: Efter Afghanistan? Försvaret, kriget och svenskarna Redovisning av svenskarnas attityder till försvaret

Jörgen Holmlund: Internationella erfarenheters nytta i organisationen hemma Polisers erfarenheter från uppdrag i utlandet

Anders Stach: Försvarsmaktens veteran- och anhörigarbete Vad är gjort, vad görs, vad skall göras?

Lotta Victor Tillberg, Ulla Ekström von Essen: Om metoder för utveckling av yrkeskunnande i kris- och konfliktmiljöer

Hans Ilis-Alm, Jan-Gunnar Isberg: Conflict prevention in Africa ARTEMIS/MONUC

Urban Molin: Specialförbandens erfarenheter från operationer i Afghanistan 2009-2012 – Ett urval av framträdande lärdomar

Peter Tillberg, Bo Rahmström, Joakim Svartheden, Pär Thornell, Liridona Dauti, Anders Eckerberg, Henric Roosberg, Henrik Blomberg, Per Näslund: Modet, våldet, äran och döden – svenska militära erfarenheter från uppdrag i Afghanistan

Wilhelm Agrell, Torsten Björkman, Martin Liander: Efter Afghanistan – erfarenheter, lärdomar och framtid

Fredrik Dauti: Du kommer väl hem igen? En anhörigs perspektiv på internationella uppdrag

Stefan Linder: Nu är det jag och min pluton, här och nu. Ska jag ta striden?

Karl Engelbrektsson: Säkerhetspolitik – från högsta nivå till soldaten på marken

Karl Ydén, Peter Tillberg: Erfarenheters betydelse för kunskapsutveckling

Anders Brännström, Ulf Henricsson, Hans Alm, Mats Ström, Olof Granander, Hans Håkansson: Uppdrag Chef – om prövande situationer i internationell tjänst. Vad krävs av den som ska leda andra i svåra situationer?

Jan-Gunnar Isberg, Ola Säll: Med alla nödvändiga medel – erfarenheter från Kongo 2003-05

Anthony King: The Transformation of Europe’s Armed Forces

Allan Janik, Paolo Tripodi: Military ethics and moral decision making in complex emergencies

Ola Säll, Lars Eriksson Wolke, Jan-Gunnar Isberg: Svenska militära erfarenheter från Afrika

Maria Hammarén, Anders Karlsson: Skriva en metod för reflektion

Martin Liander: Erfarenheter från OMLT Afghanistan – två verkligheter en regelbok

Maria Stern, Maria Eriksson Baaz: Gender-based violence in the Democratic Republic of Congo

Christopher Dandeker: An All Volunteer Military – Context and Challenges for Sweden

Peter Öberg: Utlandsveteraner – Samhällsproblem eller nationell tillgång

Sverker Ulving: Hur kan Försvarsmakten tillvarata chefers erfarenheter från militära insatser?

Joakim Berndtsson, Karl Ydén: Sverige i krig. Reflektioner utifrån SOM-institutets årsrapport 2012.

Joakim Dahlman: Marinens behov av humanvetenskap - erfarenheter från förband och skarpa uppdrag

Joakim Berndtsson: Svenska officerare och privata säkerhetsföretag – karriärmöjlighet eller konkurrent? Internationella insatser och den militära marknaden

Torsten Björkman: Talibanerna – vilka är de och vad vill de?

Allan Janik: Military Etichs Today: Promoting Responible Professional Practice

Peter Tillberg: Soldater och officerares erfarenheter av insatser i Afghanistan

Anders Claréus: Universitetets roll i framtida forskningsbehov

Per-Arne Persson: Hinder och fallgropar i forskning om försvaret

Christopher Dandeker: An All Volunteer Military – Context and Challenges for Sweden

Eyal Ben-Ari: The Swedish Armed Forces and Military Violence – An Outsider Perspective

Bengt Abrahamsson: Den moderna militären, forskning och demokratisk kontroll

Peter Tillberg: Militära exempels betydelse

Mats Ström: Om att vara chef i internationell tjänst

Heidi Doughty: Blood, Sweat and Tears –Implementing an Medical Urgent Operational Requirement in 2 Theatres, Afghanistan and Iraq

Niclas Wetterberg: Caglavica 17 mars 2004 – en kompanichefs erfarenheter

Paolo Tripodi: Ethics in War – Examples from Rwanda and Srebrenica

Karl Ydén: Försvarsmakten, våldsuppgiften och utbildningen

Bo Göranzon, Peter Tillberg: I främmande land – ett dialogseminarium om riddarmoral, ära och mod

Bo Göranzon: Att sätta tyst kunskap i rörelse – om erfarenhetens betydelse

Allan Janik: Militairy Competence in Conducting War Amongst People

Jim Storr, Karl Ydén: Coping with Casualties in International Operations - a Casebased Study

Lotta Victor Tillberg, Bo Göranzon: Risktagande och tyst kunnande – exempel från militär praktik

Erik Hedlund: Sociala och kulturella skillnaders betydelser vid internationella insatser

Stewe Simson, Anders Karlsson, Peter Tillberg: Alfa Sierra på uppdrag i Bosnien

Fritz Eriksson, Lotta Victor Tillberg: Erfarenheter utland – vad kännetecknar en bra officer respektive soldat?

Erik Hedlund: Den svenska självbilden vid internationella insatser – kompetens, etik & moral

Maria Hammarén, Lotta Victor Tillberg: Svenska militära erfarenheter av internationella uppdrag – vad kan forskare bidra med?

Hans Ilis-Alm: Tyst kunnande i svårbedömda situationer

Henrik Blomberg: Ledarskap, risktagande och ansvar

Olof Granander: Ära, mod, våld och död – Den professionelle militären

Michael Miklaucic: Learning the Hard Way: Lessons from Complex Operations.

Johanne Hildebrandt: Krigare – Ett personligt reportage om de svenska soldaterna i Afghanistan

Roland Andersson: Idealouge – What experts can´t discover and exploit in innovation and change

Christer Hoberg: Att uppfinna nya förbindelser – hur erfarenheter överförs mellan människor

Maria Hammarén: Ledtråd i förvandling – om att skapa en reflekterande praxis

Magnus Florin: Teater, praktiskt kunnande och berättelser

Pehr Sällström: Sinnena ljuger inte

Anders Karlquist: Att leda en polarexpedition

Claes Pehrsson: Uppförandepraxis och yrkeskunnande

Staffan Rydén: Att arbeta på en teater – mötet mellan yrkeskunnade, vetenskap och konst

Gustaf Östberg: Tyst kunskap - Att veta vad man gör?

Donya Feuer: Regiarbete och korreografi

Karl Dunér: Risktagande och den inre bilden