Aktuellt!

Ny artikel publicerad i Scandinavian Journal of Military Studies: Defending Europe: How Converging Technology Strengthens Small Powers. Författare: T.X. Hammes
Abstract

NATO’s frontline states cannot prevent a Russian invasion using current operational concepts and equipment. Further, there is increasing uncertainty about America’s commitment to defending these states as well as the willingness of European peoples to fight. Fortunately, by applying new operational concepts that combine different training for reservists with emerging small, smart, and inexpensive weapons systems, frontline states can create a porcupine defense to defer and, if necessary, defeat a Russian invasion. Other NATO nations can reinforce the frontline states by purchasing relatively inexpensive, long-range cruise missiles that can provide immediate support to the frontline forces. However, to implement this concept, nations will have to rethink how they train, equip, and employ their military forces.

Keywords: Baltics ,   NATO ,   Emerging technology ,   IEDs ,   swarms ,   cruise missiles ,   artificial intelligence 

How to Cite: Hammes, T. X. (2019). Defending Europe: How Converging Technology Strengthens Small Powers. Scandinavian Journal of Military Studies, 2(1), 20–29. DOI:http://doi.org/10.31374/sjms.24The Swedish Centre for Studies of Armed Forces and Society (CSMS) presents the Mission-anthology project

The CSMS conducted Mission-anthology project, which has been going on for more than ten years, asked the same question to Swedish military personnel on all levels: “describe a situation in which you feel that your judgement has been challenged”. We used different methods; writing seminars; focus groups and interviews aiming to produce valid descriptions of challenging situations Swedish military staff have to cope with. We worked with real examples that focus on authentic circumstances.

We have now gathered more than one hundred narratives from inside the military practice, from exercises, headquarters and from service abroad. In the three first books Swedish soldiers and commanders describe - in their own words - experiences from difficult situations on mission abroad.

In the fourth book eleven researchers, representing different fields, comments the narratives and add perspectives to the earlier books. We published the material in these four anthologies which you can download from our web-page www.csms.seCentrum för Studier av Militär och Samhälle bjuder in till: 
ERFARENHETSFORUM VETERAN "VAD HÄNDER EFTER INSATS?"

”Många blir förvånade – är du veteran?! De tänker sig något annat.”

I en serie skrivseminarier erbjuds Du som är veteran att i skrift reflektera över – och dela med dig av – dina erfarenheter av vad som händer efter insats. Projektets syfte är att med utgångspunkt i veteraners egna erfarenheter ta fram ett kunskapsunderlag med fokus på veteranen som en kompetent resurs i samhälle och arbetsliv.

Begrepp som identitet, ledarskap, omdöme, respekt, mod och ansvar kommer att behandlas. Resultatet från skrivseminarierna kommer bland annat att presenteras i en kommande antologi; Uppdrag veteran. Att medverka innebär en möjlighet att vara med och påverka bilden av veteranen. En av målsättningarna med projektet är att med hjälp av konkreta exempel utforska och beskriva veteraners kunnande och vad de kan bidra med; i arbetsliv och samhälle.

Erfarenhetsforum Veteran genomförs med dialogseminariemetoden vilken förutsätter att deltagarna aktivt engagerar sig genom att i skrift reflektera över egna erfarenheter.

Varje samlingstillfälle består av två delar; en kort introduktionsföreläsning följt av skrivseminarium. Varje kurstillfälle startar kl. 9.00 och avslutas ca 17.30 med paus för en gemensam lunch.

Erfarenhetsforum genomförs som en serie dialogseminarier på Kungliga Tekniska Högskolan som ett samarbete mellan KTH, Centrum för Studier av Militär och Samhälle (CSMS) och Försvarsmaktens Veterancentrum som finansierar projektet.

2018

19 september Introduktionsmöte – skriva en metod för reflektion

10 oktober Vad kan veteraner som inte andra kan?

7 november Erfarenhet, merit – karriär och ledarskap

5 december Andras bilder av veteraner – och min erfarenhet

2019

22–23 januari Stolt, respekterad och värdefull – förutom skrivseminarium öppet slutseminarium, ”examen” med inbjudna gäster.

Kursansvariga: Lotta Victor Tillberg, docent, Kungliga Tekniska Högskolan/CSMS samt Joakim Svartheden, fil. Mag. CSMS

Medverkan/kostnader
Ansökan ska ske per mail med kontaktuppgifter, ålder, genomförda insatser samt en kort motivering av varför man vill vara med, senast den 15 augusti 2018. Deltagarantalet är begränsat (max 15) och de som kan medverka vid alla tillfällen kommer att prioriteras. Ansökan mailas till lottavictortillberg@me.com.

Ingen kursavgift tas ut men deltagaren alt. arbetsstället förutsätts betala de kostnader som eventuellt är förenade med medverkan. Vi bjuder på fika och lunch och kan vid behov bekosta resor.

Efter genomgången seminarieserie får deltagaren ett intyg på sin medverkan.

Om skrivseminarier se:
Hammarén, Maria (1995) Skriva – en metod för reflektion. Stockholm, Brevskolan

Om du vill veta mer om hur ett dialogseminarium går till eller se exempel på tidigare antologier se nedanstående böcker som kan laddas ned från hemsidan www.csms.se:

Uppdrag Afghanistan – bilder och berättelser från en internationell insats (2016) Tillberg, Peter, Lotta Victor Tillberg, Joakim Svartheden, Bo Rahmström, Jörgen Hildebrandt

Uppdrag Chef – åtta militära chefers erfarenheter från internationella operationer (2011) Victor Tillberg, Lotta & Tillberg, Peter Stockholm: CSMS

Uppdrag utland – Militära exempel från internationella uppdrag (2007) Tillberg, Peter, Svartheden, Joakim, Engstedt, Danuta Stockholm, Försvarshögskolan

Har Du frågor är du varmt välkommen att kontakta

Lotta Victor Tillberg e-post: lottavictortillberg@me.com eller

Joakim Svartheden e-post: joasva@kth.se

Vill du veta mer om CSMS se hemsidan: www.csms.se.